Digiosaava.fi

1.8.2022 - 30.4.2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Työtehoseura ry (koordinaattori)
Toteuttajaorganisaatiot: 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kokonaisuus, joka sisältää kehittämisen polun sekä koulutuskokonaisuudet johdolle, hallintohenkilöstölle ja opetus- ja tukihenkilöstölle.

Hankkeen tuloksena on virtuaalinen osaamiskampus, joka käsittää seuraavat sisällöt:

 • Johtamisen ja hallinnon käytännöt
  • Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää
  • Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen
  • Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen
  • Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri
 • Opetuksen ja oppimisen käytännöt sekä oppimisympäristöt
  • Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka
  • Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa
  • Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
  • Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista.

Lisätietoa hankkeesta Digiosaava.fi -sivustolla.

TAKKin yhteyshenkilö

Erkinheimo Anu
erityisopettaja
Puh. +358447906126
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti