Eki tukee suomen oppimista työpaikalla

Työpaikka on tärkein puhutun suomen kielen opettaja, ja siellä voidaan tukea kielen oppimista monin tavoin. Yksi väline siihen on sähköinen Eki-työkirja.

Ekin ydinsisällön muodostavat harjoitustehtävät. Tehtävissä käsitellään mm. epävirallista ja virallista viestintää työpaikalla, sanontoja ja kielikuvia sekä ammattislangia. Kyse on nimenomaan puhekieleen ja viestintään painottuvasta opiskelumateriaalista - suomen kielen perusasiat ja peruskielioppi tulee olla jo hallussa. Toinen tärkeä edellytys työkirjan tehokkaalle hyödyntämiselle on kielen oppijan oma vastuu ja aktiivinen toimijuus kielen opiskelussa.

Sosiaali- ja terveysala edelläkävijänä

- Eki on innokkaimmin otettu käyttöön sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa, kertoo Ekin tekemistä koordinoinut Kristina Kemi.

Ensimmäisten joukossa Ekiä on kokeiltu Taatalan palvelukodissa. Lähihoitaja Anne Kohola ja hänen ohjattavansa, kolme vuotta Suomessa asunut, Chatrawee, Wee, Passoja ovat testanneet Ekiä ja todenneet sen hyväksi välineeksi.

Käytännössä Ekin kanssa on toimittu niin, että Passoja on tehnyt kotona valitsemiaan tehtäviä työkirjasta, ja Kohola on sitten antanut niistä palautetta. Osa tehtävistä on tuntunut vielä liian haastavilta, ja ne Passoja on jättänyt suosiolla myöhemmäksi. Tehtävien kautta on päästy käsiksi myös mielenkiintoisiin keskusteluihin mm. suomalaisten ja thaimaalaisten toimintatapojen eroista.

- Käytän tehtävien tekemiseen kaksi-kolme tuntia illassa. Tehtävien tekeminen onnistuu helposti myös puhelimella. Tunnin bussimatkan voi aamuin ja iltapäivin hyödyntää kielen opiskeluun, Passoja kertoo opiskelustaan.

Työkirjaa on Taatalassa kokeillut myös vuoden Suomessa asunut Precious Iwu yhdessä ohjaajansa Katja Ahosen kanssa. Iwu suorittaa Taatalassa kotoutumiskoulutuksen työharjoittelua. Hän totesi pian, että Ekin tehtävät ovat vielä liian haastavia, kun kielen perusteiden oppiminen on vasta työn alla. 

- Weellä ja Preciousilla, molemmilla, on kielitaito kyllä kehittynyt tosi paljon työharjoittelujaksojen aikana. He ovat molemmat aktiivisia kyselemään ja ottamaan selvää, Kohola kehuu.

Kielen oppimista on helpottanut se, että sekä Passoja että Iwu ovat jo kotimaissaan työskennelleet hoitoalalla ja monet työtehtävät ovat vanhastaan tuttuja.

Käyttökieltä työtilanteisiin

- Työpaikka toimii tärkeänä kielen oppimispaikkana. Taatalassa ilmapiiri ja asenne tukevat oppimista ja opiskelijaa halutaan aidosti auttaa, Kemi kiittelee.

- Johdon merkitys on suuri: kannustus ja kiitos luovat hyvän ilmapiirin. Kiire on hoiva-alalla joka paikassa, mutta meillä on silti löydetty ja annettu aikaa ohjaamiseen, Kohola toteaa tyytyväisenä.

Sekä Kohola että Passoja aikovat käyttää Ekiä myös jatkossa, sen verran hyviä käyttökokemuksia siitä on saatu. Eki on tuotettu osana KOP-projektia, joka on Tredea Oy:n ja TAKKin yhteinen ESR-hanke. Rahoittajana on ollut Pirkanmaan ELY-keskus. Työkirjan tekemisessä ja sen testaamisessa työpaikoilla tehdään yhteistyötä Tampereen työllisyydenhoidon palveluyksikön (TYPA) kanssa.

Tutustu Ekiin osoitteessa http://e-tyokirja.tampere.fi


Lue lisää maahanmuuttajakoulutuksesta