Tervetuloa hyvinvointi-Suomeen

Maahanmuutosta kaavaillaan 2020-luvun Suomessa ratkaisua työmarkkinoiden ongelmiin. Maahanmuuttajia ei kuitenkaan tulisi tarkastella vain tilastotasolla; maahamme saapuu ihmisiä, joiden tarpeisiin työelämän ja yhteiskunnan on pystyttävä vastaamaan. Olemme valmiit toivottamaan ihmisiä tervetulleiksi työvoimapulasta kärsiviin sisääntuloammatteihin, mutta nk. paremmat tehtävät ohjautuvat liian helposti vain kantasuomalaisille.

Suomessa työskentelee arviolta 150 000 maahanmuuttajataustaista henkilöä. Maahanmuuttajien määrä on kasvanut Suomessa huomattavasti tällä vuosituhannella. Vieraskielisten osuus Suomen väestöstä oli vuoden 2018 lopussa noin seitsemän prosenttia. Eniten Suomeen muutetaan Venäjältä ja Virosta. Noin kolmannes maahanmuuttajista on kiintiöpakolaisia ja turvapaikan saaneita.

Kotoutumisen kannalta olisi tärkeää päästä mahdollisimman pian kiinni kielen oppimiseen. Kielitaidon edut eivät rajoitu pelkästään työelämässä pärjäämiseen; se tukee kotoutumista ja luo itsenäisyyttä. Kun kielitaito paranee, helpottuu omien asioiden hoitaminen ja riippuvaisuus muiden avusta vähenee.

Erityisesti työperäisille maahanmuuttajille on liian vähän mahdollisuuksia kielen oppimiseen. Ideaali tilanne olisi, että kielen oppiminen ja muu integroituminen tapahtuisivat mahdollisimman pitkälti työpaikoilla. Kotoutumispalveluiden kustannukset voitaisiin jakaa työnantajan ja valtion kesken.

Tällä hetkellä on tarjolla useita neuvontapalveluja maahanmuuttajille, mutta tieto niistä ei välttämättä tavoita heitä, jotka näitä palveluita eniten tarvitsisivat. Myös SAK tarjoaa neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse. Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta neuvoo ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa. Maksuton palvelu on avoin kaikille eikä kysyjän tarvitse kuulua ammattiliittoon. Puhelinpalvelu 0800 414 004 palvelee tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9–11 ja 12–15. Neuvoja saat suomeksi tai englanniksi. Sähköpostitse palvelee osoite workinfinland@sak.fi ja nettisivut: https://www.sak.fi/tyoelama/maahanmuuttajat

SAK:n Mahdollisuuksien aika -hanke

Työelämän tulevaisuutta peilaavan Mahdollisuuksien aika -tutkimushankkeen teemana oli keväällä 2019 Maahanmuutto ja sen merkitys työelämässä. Osana hanketta selvitettiin SAK:laisten 20–40-vuotiaiden työntekijöiden kokemuksia maahanmuuttajista työpaikoilla.

SAK:laisilla aloilla työskentely ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kanssa on hyvin yleistä. Tutkimuksen vastaajista 70 prosenttia kertoo, että on tehnyt töitä maahanmuuttajan kanssa. Julkisella sektorilla työskentely ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kanssa on keskimääräistä yleisempää: jopa kolme neljästä julkisen palvelualan vastaajasta (76 %) kertoo, että tekee tai on tehnyt töitä maahanmuuttajan kanssa.

Enemmistö vastaajista suhtautuu työperäiseen maahanmuuttoon ja ulkomaalaistaustaisiin työntekijöihin myönteisesti. Kaikkein myönteisimmät mielipiteet asiasta on naisilla ja niillä, jotka ovat työskennelleet maahanmuuttajien kanssa. Kriittisimpiä ovat nuoret miehet sekä kuljetusalojen ja teollisuuden työntekijät. Lähes kaikki vastaajat arvelevat, että maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito aiheuttaa ongelmia työelämässä. Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että maahanmuuttajien suhtautumisessa suomalaiseen työturvallisuuskulttuuriin on kehittämisen varaa.

Kaikki Mahdollisuuksien aika -hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät tämän linkin takaa: https://www.sak.fi/yhteiskunta/mahdollisuuksien-aika/maahanmuutto

Sanni Halla-aho
alue- ja järjestöasiantuntija, SAK
Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallituksen jäsen

TAKKissa on järjestetty maahanmuuttajakoulutusta 30 vuoden ajan (1989 - 2019). Juhlavuoden aikana julkaistaan tarinoita maahanmuuttajakoulutuksen historiasta ja nykypäivästä. Ääneen pääsevät kouluttajat, opiskelijat ja yhteistyökumppanit. Sanni Halla-ahon puheenvuoro on osa juhlavuoden sisältöjä. Seuraa somekanavissa #kotoutumiskoulutus30


Lue lisää maahanmuuttajakoulutuksesta