Opiskelu ulkomailla - Työssäoppimisjaksot Euroopassa 

TAKKin opiskelijoilla on tutkinnosta riippuen mahdollisuus suorittaa yksi tutkintoonsa sisältyvistä työssäoppimisjaksoista Euroopassa. Työssäoppimisjakso edistää opintojen etenemistä, kun sillä voi korvata yhden työssäoppimisjakson. Ulkomaanjaksoja on tarjolla omaehtoisille ja oppisopimusopiskelijoille tietyillä aloilla. Kysy oman koulutusalasi mahdollisuuksista omalta vastuukouluttajaltasi.

Kansainvälistä osaamista arvostetaan työelämässä, ja kansainvälinen kokemus ja kielitaito voivat olla ratkaisevia tekijöitä esimerkisi työnhakutilanteessa. 

Jakson kesto voi olla maksimissaan kaksi viikkoa. Työssäoppimispaikan etsimiseen saa tukea TAKKin eurooppalaisilta yhteistyökumppaneilta. He auttavat myös jaksoon liittyvissä käytännön järjestelyissä, kuten asumisjärjestelyissä. Opiskelija saa jaksolle Erasmus+ -apurahan, joka kattaa matkat ja majoituksen.

TAKKissa opiskelijan tukena ulkomaanjakson suunnittelussa ja valmistelussa ovat vastuukouluttaja sekä opinto-ohjaaja Anni Niva. Työssäoppimisen tavoitteista ja korvaavuuksista sovitaan etukäteen oman vastuukouluttajan kanssa. Jakson tavoitteista, arvioinnista ja dokumentoinnista laaditaan kirjallinen sopimus. Ohjausta ja tukea on tarjolla mm. jaksolle lähtemiseen liittyvien dokumenttien laatimiseen (esim. CV + hakukirje) sekä kielitaidon vahvistamisessa.

Jos ulkomaan työssäoppimisjakso kiinnostaa, niin ota yhteyttä vastuukouluttajaasi ja kysy mahdollisuuksistasi lähteä jaksolle! Liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin, sillä valmisteluihin kuluu aikaa 2 - 3 kuukautta. 

Lisätiedot

Niva Anni
opinto-ohjaaja
Puh. +358447906458
TAKK opiskelijapalvelut, TAKK kehittäminen
Lähetä viesti