Kestävä kehitys TAKKissa

Kestävä kehitys ei ole meille pelkkää ympäristöasioiden hallintaa vaan sillä tarkoitetaan kokonaisvaltaista ihmisen ja luonnon kestävää yhteiseloa huomioiden taloudelliset sekä sosiaaliset asiat. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökulmien lisäksi se tarkoittaa toiminnassamme pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja säästäväisyyttä.

Kestävä kehitys opetuksessa

Kestävä kehitys sisältyy TAKKin tutkintokoulutuksiin (YTO-opinnot). Kestävä kehitys on mukana opetuksessa niin oppilaitoksessa kuin työssäoppimispaikassa. Jätteiden huolellinen lajittelu on osa TAKKin arkea ja kaikkiin koulutuksiin kuuluu alkuvaiheessa osa, jossa perehdytään TAKKin lajittelukäytäntöihin. Lajittelulla varmistetaan, että hyödynnettävät jätteet löytävät tiensä niille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin ja kaatopaikalle kuljetetaan mahdollisimman vähän jätettä kuormittamaan luontoa.

Ekologinen

TAKK on sitoutunut järjestelmällisesti vähentämään energiankulutustaan ja haitallisia ympäristövaikutuksia niin koulutustoiminnassa kuin koulutusympäristöjen ylläpidossa. Lue lisää ekologisesta kestävyydestä TAKKissa

Sosiaalinen ja kulttuurinen

TAKK on turvallinen ja monimuotoinen opiskelu- ja työpaikka, jossa pidetään huolta opiskelijoista ja työkavereista. Erilaisista lähtökohdista tulevat henkilöt saavat TAKKissa tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja työntekoon. Lue lisää sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä TAKKissa

Taloudellinen

Strategiamme mukaisesti toimimme TAKKissa taloudellisesti ja tehokkaasti sekä ennakoimme toimintaympäristön muutoksia. Toimintamme on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja säästäväistä.
Lue lisää taloudellisesta kestävyydestä TAKKissa