Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

TAKK on turvallinen ja monimuotoinen opiskelu- ja työpaikka, jossa pidetään huolta opiskelijoista ja työkavereista. Erilaisista lähtökohdista tulevat henkilöt saavat TAKKissa tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja työntekoon, esimerkiksi saavutettavuuden ja esteettömyyden kautta.

Työ- ja opiskeluturvallisuuden suhteen tavoitteena on nolla tapaturmaa. Opiskelijoiden hyvinvoinnista pidetään huolta: käytettävissä ovat mm. opintopsykologin, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan palvelut. Opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä opiskelujen ajan. Henkilöstön työkykyä tuetaan viisivuotisella hyvinvointiohjelmalla (2020-2025) sekä mm. virkistystoiminnan kautta. Myös työterveyshuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä palveluja.

TAKKissa on laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat huomioidaan myös opetussuunnitelmissa sekä jokaisen opiskelijan tutkinnon suorittamisessa ja valmistavassa koulutuksessa. 

Monimuotoisuus

TAKK on Yritysvastuuverkosto FIBS ry:n monimuotoisuusverkoston jäsen. Monimuotoisuus tarkoittaa meille yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuuksia riippumatta esim. iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta taustasta, taloudellis-sosiaalisesta asemasta tai siviilisäädystä.

Monimuotoisuussopimuksella olemme sitoutuneet

  • tarjoamaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia
  • tunnistamaan ja hyödyntämään yksilöllistä osaamista ja tarpeita
  • johtamaan oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia
  • viestimään tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

Monimuotoisuuskoulutukset

Räätälöimme yrityksille ja yhteisöille monimuotoisuus- ja kielikoulutukset ja tarjoamme koulutusta monimuotoisen työyhteisön johtamiseen. Tutustu monimuotoisuuskoulutuksiin.