Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

TAKK on turvallinen ja monimuotoinen opiskelu- ja työpaikka, jossa pidetään huolta opiskelijoista ja työkavereista. Erilaisista lähtökohdista tulevat henkilöt saavat TAKKissa tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja työntekoon, esimerkiksi saavutettavuuden ja esteettömyyden kautta.

Työ- ja opiskeluturvallisuuden suhteen tavoitteena on nolla tapaturmaa. Opiskelijoiden hyvinvoinnista pidetään huolta: käytettävissä ovat mm. opintopsykologin, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan palvelut. Opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä opiskelujen ajan. Henkilöstön työkykyä tuetaan viisivuotisella hyvinvointiohjelmalla (2020-2025) sekä mm. virkistystoiminnan kautta. Myös työterveyshuolto tarjoaa ennaltaehkäiseviä palveluja.

TAKKissa on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat huomioidaan myös opetussuunnitelmissa sekä jokaisen opiskelijan tutkinnon suorittamisessa ja valmistavassa koulutuksessa. 

Monimuotoisuus

Monimuotoisuus tarkoittaa meille yhdenvertaista kohtelua ja mahdollisuuksia riippumatta esim. iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta taustasta, taloudellis-sosiaalisesta asemasta tai siviilisäädystä.

Monimuotoisuuskoulutukset

Räätälöimme yrityksille ja yhteisöille monimuotoisuus- ja kielikoulutukset ja tarjoamme koulutusta monimuotoisen työyhteisön johtamiseen. Tutustu monimuotoisuuskoulutuksiin.