VALMA eli ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus on suunnattu sinulle, jos 

 • sinulla ei ole tutkintoa peruskoulun jälkeen tai
 • ammattitaitosi on vanhentunut tai se ei sovi suomalaiseen työelämään 
 • haluat opiskella tulevaisuudessa ammatin 
 • haluat opiskella ryhmässä, jossa muutkin opiskelijat ovat aikuisia 
 • haluat tutustua eri ammattien koulutuksiin ja oppisopimuskoulutukseen 

VALMAssa voivat opiskella aikuiset, jotka haluavat ammatilliseen koulutukseen, mutta tarvitsevat lisää valmennusta ja ohjausta ennen kuin se on mahdollista. VALMAn tavoitteena on, että löydät opiskelupaikan tai työpaikan.  

VALMA-koulutuksessa on erilaisia vaihtoehtoja

Kielipainotteiset VALMAt

 • VALMA, 10kk (kielipainotteinen, sisältää työharjoittelua)
 • VALMA rakennusalalle (kielipainotteinen, tutustuminen rakennusalan sisältöihin) 

Kielipainotteisessa VALMAssa opiskelet suomen kieltä, perustutkinnoissa vaadittuja yhteisiä tutkinnonosia (YTO), voit suorittaa YKI-testin ja tutustua haluamiisi ammattialoihin.

Ammattialapainotteiset VALMAt  

 • VALMA rakennusalalle, esim. rakennustyöntekijä, kiinteistönhoitaja ja maalari.  
 • VALMA puhtauspalvelualalle, esim. toimitilahuoltaja ja laitoshuoltaja. 
 • VALMA ravintola-alalle, esim. kokki ja tarjoilija. 

Jos saat opiskelupaikan koulutuksen aikana, voit siirtyä VALMAsta joustavasti ammattiopintoihin. Jos löydät työpaikan, voit siirtyä työhön.

VALMA-koulutukseen hakeminen

Kaikkiin VALMA-koulutuksiin haetaan yleisellä VALMA-hakulomakkeella. Siirry hakulomakkeelle.

TAKKin tietosuojaseloste,

VALMA-koulutuksen sisältö

Valmassa 

 • opiskelet työelämätaitoja 
 • tutustut eri ammatteihin ja koulutusmuotoihin 
 • vahvistat opiskelutaitojasi niin, että VALMAn jälkeen pärjäät ammattiopinnoissa 
 • voit suorittaa ammattialaan liittyviä kortteja ja passeja, jos tarvitset niitä myöhemmin työelämässä, esim. työturvallisuuskortin, hygieniapassin, ensiapuosaamisen kortin, sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortin, anniskelupassin, tulityökortin ja trukkikortin.

Koulutukseen sisältyy opiskelussa ja työssä tarvittavia tietotekniikkataitoja esim. Office 365. 

Koulutuksessa voit suorittaa ammatillisten tutkintojen osia. Osat voivat olla perustutkinnoissa vaadittuja yhteisiä tutkinnonosia (matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen), mutta myös ammatillisen tutkinnonosan suorittaminen on mahdollista.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp) ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 60 osp valinnaisista koulutuksen osista.

Valmentavan koulutuksen osat ovat:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osp 
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osp 
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osp 
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osp  

Lisäksi opiskelija voi valita ammatillisen tutkinnonosat tai -osa-alueet 0-15 osp sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osp.

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin.

VALMAssa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka). Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Kysy lisää! 

valma@takk.fi  

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) rakennusalalle Valmentava koulutus
Joustava aloitus

Koulutus suuntautuu rakennusalan koulutukseen ja valmentaa opiskelijaa rakennusalan koulutukseen hakeutumiseen. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilta puuttuu vielä ammatillinen tutkinto tai jotka ovat pitkään olleet pois työelämästä. Koulutus sopii niille, joka haluavat selvittää sopisiko rakennusala itselle ja matalalla kynnyksellä tutustua monipuolisesti TAKKin tarjoamiin koulutuksiin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden /henkilökohtaisen osasamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Ajankohta

01.03.2021—23.12.2021

Paikka

Nirvan kampus,  Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp). Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta. Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. kelan opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella. Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.

Lisätietoa opintotuesta www.kela.fi/opintotuki
Lisätietoa opiskelusta työttömyysetuudella www.te-palvelut.fi
Lisätietoa opintoetuuksista TAKKin nettisivuilta Koulutusmuodot ja opintoetuudet – TAKK
Puh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.12.2020—30.11.2021

Hakeutuminen verkkolomakkeella: Yleinen hakulomake VALMA-koulutukseen 2021

Koulutukseen on joustava haku, voit kysyä paikkoja läpi vuoden.

Toteutus

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään, mitä ja miten opintoja suoritetaan.
Rakennusalan VALMA-koulutuksessa on mahdollista suorittaa pintakäsittelyn, talonrakennusalan ja kiinteistöpalvelualan ammatillisten perustutkintojen osia. Siirtyminen perustutkintotavoitteiseen koulutukseen on tehty sujuvaksi ja VALMAssa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa tutkintokoulutuksen pituuteen.
Koulutuksen lomajaksot on kesäkuussa ja joulukuussa.

Sisältö

Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, ammattisanastoa, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen.
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen.
 • Rakennusalan VALMAn ammatillisen osat
  • perustustyöt /rakennusalan pt, talonrakentaja
  • tapetointi /pintakäsittelyalan pt, maalari
  • piha- ja ulkoalueiden hoitaminen /puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja
 • Muut valinnaiset koulutuksen osat (esim. passit ja kortit).

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:ePerusteet

Lisätiedot

Kouluttaja Eija Sakki, puh. 044 7906 276
Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo, puh. 044 7906 330
s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi

*********
Valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka).
Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA Maahanmuuttajakoulutus
Valmentava koulutus
Joustava aloitus

Ajankohta

16.08.2021—17.06.2022

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.11.2020—31.12.2021

Hakulomakkeelle pääset myös tästä: Yleinen hakulomake VALMA-koulutukseen 

Tietosuojaseloste/TAKK: Tietosuoja – TAKK

Kysy lisää: valma@takk.fi

Toteutus

VALMA-koulutusten aloitukset vuonna 2021

Kielipainotteiset VALMA-koulutukset:

 • 15.2.2021 kesto 10kk
 • 13.4.2021 kesto 10kk
 • 16.8.2021 kesto 10kk
 • 8.11.2021 kesto 10kk

Kielipainotteinen Rakennus-VALMA: Joustava aloitus, kesto 10kk 

Puhtauspalvelualan VALMA: Joustava aloitus

Rakennusalan VALMA: Joustava aloitus, aloitukset  kuukauden ensimmäinen maanantai.

Ravitsemisalan VALMA: Aloitukset joustavasti

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) puhtauspalvelualalle Valmentava koulutus
Joustava aloitus

Koulutus suuntautuu puhtauspalvelualan koulutukseen ja valmentaa opiskelijaa puhtauspalvelualan koulutukseen hakeutumiseen. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. 

Tavoite

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan, selkeyttää alakohtaista ammatinvalintaansa ja hankkii valmiuksia jatko-opintoihinsa. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset. 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilta puuttuu vielä ammatillinen tutkinto tai jotka ovat pitkään olleet pois työelämästä.
Koulutus sopii niille, joka haluavat selvittää sopisiko monipuolinen palveluala itselle ja matalalla kynnyksellä tutustua monipuolisesti TAKKin tarjoamiin koulutuksiin.

Kesto

VALMA kestää yhden lukuvuoden /henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Ajankohta

08.11.2021—07.01.2022

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere 

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta. Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. KELAn opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella.

Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus jo hakeutumisvaiheessa.

Opintotuki: https://www.kela.fi/opintotuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

TAKK, opintoetuudet:  https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusmuodot-ja-opintoetuudet/
opintoneuvonta@takk.fi, puh. 044 7906 400

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.08.2021—31.12.2021

Koulutukseen on joustava haku ja uusia ryhmiä alkaa useita vuodessa. Voit kysyä vapaita paikkoja läpi vuoden.

Hakeutuminen verkkolomakkeella: Yleinen halulomake Valma-koulutukseen

Seuraava aloitus on: 8.11.2021

Toteutus

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään, mitä ja miten opintoja suoritetaan. Puhtauspalvelualan VALMA-koulutuksessa on mahdollista suorittaa kotityöpalvelujen tai toimitilahuoltajan osaamisalan osia TAI puhtauspalvelualan ammatillisten perustutkintojen osia. Siirtyminen perustutkintotavoitteiseen koulutukseen on tehty sujuvaksi ja VALMAssa suoritetut opinnot tunnustetaan osaksi tutkintokoulutusta, mikä vaikuttaa tutkintokoulutuksen pituuteen.
Koulutuksessa on kaksi viikon lomajaksoa joulukuussa ja kesäkuussa.

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp). Koulutus sisältää ammatillisessa koulutuksessa ja työssä tarvittavia valmiuksia, ammattisanastoa, opiskeluvalmiuksia ja työharjoittelua työpaikalla.

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen
 • Puhtauspalvelualan VALMAn ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet
 • Muut valinnaiset koulutuksen osat (ammattipätevyyskortit)

Koulutus perustuu Opetushallituksen antamiin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteisiin:https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2910073/reformi/tiedot

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, puh. 044 7906 305

Kouluttaja Maarit Kivikari, puh. 044 7906 308

 s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi

***********************************

Valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Läsnäoloa edellytetään lähiopiskelupäivinä (oppilaitos) ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (työpaikka). 
Opiskelija voi ruokailla Juveneksen ravintoloissa Nasta ja Ratamo. Ravintoloissa on määritelty, mitä maksuttomaan ateriaan sisältyy.  

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA Valmentava koulutus
Maahanmuuttajakoulutus
08.11.2021—05.08.2022

Ajankohta

08.11.2021—05.08.2022

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.11.2020—31.12.2021

Hakulomakkeelle pääset  tästä: Yleinen hakulomake VALMA-koulutukseen 

Tietosuojaseloste/TAKK: Tietosuoja – TAKK

Kysy lisää: valma@takk.fi