Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon suorittanut ammattilainen hallitsee monipuoliset koneasennus- ja kunnossapitotehtävät. Hän pystyy itsenäiseen työskentelyyn koneiden ja laitteiden asentamisessa, huoltamisessa ja korjaamisessa. Hän suorittaa asennus- ja kunnossapitotehtävät huolellisesti työhön valmistautumisesta aina työn dokumentointiin ja asiakkaalle luovuttamiseen asti.

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto -opinnoissa voi TAKKissa suorittaa

 • Koneasennuksen osaamisalan tai
 • Kunnossapidon osaamisalan

Koneasennuksen osaamisala

Koneasennuksen osaamisalan opiskellut asentaja pystyy itsenäiseen koneenasennustyöhön. Hän osaa myös kehittää omaa työtänsä. Koneasennuksessa voi erikoistua erilaisten laitteiden ja järjestelmien asennus-, mittaus- tai kunnossapitotöihin valinnaisilla tutkinnon osilla.

Kunnossapidon osaamisala

Kunnossapidon osaamisalan suorittaneella ammattilaisella on kokonaisymmärrys koneiden ja laitteiden huoltotarpeesta. Hänen ammattitaitoaan ovat huoltotarpeen ennakoiminen ja huoltojen tekeminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla hän voi keskittyä erilaisten laitteiden ja järjestelmien asennus-, mittaus- ja kunnossapitotöihin.

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon sisältö

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.

Koneasennuksen osaamisala

Koneasennuksen osaamisala, pakollinen tutkinnon osa

 • Koneasennustöiden tekeminen ja kehittäminen, 50 osp

Koneasennuksen osaamisala, valinnaiset tutkinnon osat, 100 osp

 • Mekaaninen kunnossapito, 50 osp
 • Hydrauliikkajärjestelmien asennus ja kunnossapito, 50 osp
 • Pneumatiikkajärjestelmien asennus ja kunnossapito, 50 osp
 • Koneasennuksen ja kunnossapidon pienoisjännite- ja automaatioasennukset, 50 osp
 • Kunnonvalvonnan mittausten suorittaminen ja tulkinta, 50 osp
 • Voitelujärjestelmän asennus- ja huoltotyöt, 50 osp
 • Tutkinnon osa tai osia koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 50 osp

Kunnossapidon osaamisala

Kunnossapidon osaamisala, pakollinen tutkinnon osa

 • Mekaaninen kunnossapito, 50 osp

Kunnossapidon osaamisala, valinnaiset tutkinnon osat, 100 osp

 • Koneasennustöiden tekeminen ja kehittäminen, 50 osp
 • Hydrauliikkajärjestelmien asennus ja kunnossapito, 50 osp
 • Pneumatiikkajärjestelmien asennus ja kunnossapito, 50 osp
 • Koneasennuksen ja kunnossapidon pienoisjännite- ja automaatioasennukset, 50 osp
 • Kunnonvalvonnan mittausten suorittaminen ja tulkinta, 50 osp
 • Voitelujärjestelmän asennus- ja huoltotyöt, 50 osp
 • Lämpö- ja pesulaitteiden asennus- ja huoltotyöt, 50 osp
 • Tuulivoimalan huolto- ja kunnossapitotyöt, 50 osp
 • Nosturin asentaminen ja modernisointi, 50 osp
 • Nostureiden kunnossapito, 50 osp
 • Tutkinnon osa tai osia koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta, 50 osp

Alkavat koulutukset

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto (oppisopimus)
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
18.1.2024—31.12.2024

Ajankohta

Joustava aloitus

Hakeutuminen

Hakuaika: 18.1.2024—31.12.2024

Koulutukseen on jatkuva haku.
Huomioithan, että oppisopimuskoulutukseen voita hakea vain mikäli sinulla on tiedossa oppisopimuspaikka. Mikäli työpaikkaa ei ole tiedossa katso muut koulutusvaihtoehtomme.

Koulutukseen haetaan oheisen painikkeen kautta

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.