Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö pystyy tekemään rakennusalan vaativia töitä itsenäisesti ammattilaisilta edellytettävällä tahdilla.

Hän osaa toimia rakennustyömaalla laadukkaasti huomioiden asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt. Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaympäristöissä.

Tutkinnon suorittanut voi toimia ammattityöntekijänä valitsemiensa tutkinnon osien mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi betoni-, puu- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Tutkinnon suorittaja voi erikoistua myös teline- tai asbestitöihin.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintomahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon opiskelu ja kohderyhmä

Talonrakennusalan ammattitutkinnon opiskelu sopii rakennusalalla työssä oleville, jotka haluavat syventää tai laajentaa ammattitaitoansa.

Opiskelijalla on hyvä olla rakennusalan perustutkinto ja riittävästi alan työkokemusta tai vastaavat tiedot ja taidot työkokemuksen ansiosta. Myös päätoiminen yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Koulutuksen aikana voi suorittaa osatutkinnon tai koko tutkinnon. Tutkinnon osat suoritetaan näyttöinä käytännön työtehtävissä opiskelijan omalla työpaikalla.

Koulutuksen sisältö, opiskelu ja näytöt suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

 • Talouden, työn ja työympäristön hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkintoon kuuluu kolme valinnaista tutkinnon osaa. Niiden suorittamismahdollisuuksista keskustellaan ja sovitaan opiskelijan sekä työpaikan kanssa.

 • Muottityöt kappaletavarasta
 • Muottityöt järjestelmämuotein
 • Betoniraudoitus (vastaa kahta tutkinnon osaa)
 • Betonointi
 • Pintabetonointi
 • Betonikorjaus
 • Betonielementtien asennus
 • Puurunkotyöt
 • Julkisivuverhoukset
 • Hirsirakennustyöt
 • Ovi- ja ikkuna-asennus
 • Väliseinätyöt
 • Sisäpuutyöt
 • Vesikattotyöt
 • Harkko- ja pienelementtien muuraus
 • Puhdasmuuraus
 • Tulisijamuuraus
 • Hormimuuraus
 • Rappaus
 • Laatoitus
 • Märkätilojen vedeneristykset
 • Lämmöneristykset
 • Korjausrakentaminen
 • Purkutyöt
 • Perustusvaiheen maarakennustyöt
 • Telinetyöt
 • Vuosi- ja takuukorjaukset
 • Valmistelevat työt
 • Työmaapalvelut
 • Rakennussiivous
 • Asbestityöt
 • Ammatinohjaus
 • Tutkinnon osa määritellyistä ammattitutkinnoista

Lisää tutkinnosta ePerusteista.

Alkavat koulutukset

Talonrakennusalan ammattitutkinto (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
1.12.2023—1.11.2024

Tavoite

Suoritat talonrakennusalan ammattitutkinnon tai sen osia ja vahvistat ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on olemassa (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Koulutuksen pituus riippuu siitä, mitä tutkinnon osia opiskelijalle valitaan (HOKS) ja kuinka nopeasti pystyy suorittamaan sovitut näytöt. Kesto voi olla esim. 6 kk tai työmaan keston ajan. Jos tavoitteena on osatutkinto, voi tutkinnon suoritusta jatkaa myöhemmin esim. toisella työmaalla.
Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä, minkä suoritusajaksi arvioidaan 12-18 kk.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisista tutkinnon osista. Keskustele näistä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan/koulutustarkastajan kanssa ennen sopimuksen tekoa. Koulutuksessa painottuu työssä oppiminen, oppilaitoksen teoria- tai verkko-opetus tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Toteutus

Toteutetaan oppisopimuskoulutuksena.
Oppisopimus solmitaan työnantajan ja opiskelijan sekä TAKKin kesken. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnon osat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Tietoa oppisopimuskoulutuksesta

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.12.2023—1.11.2024

Koulutukseen on joustava haku. Valitse hakulomakkeelta kohdasta työnantajatiedot "Hakeudun oppisopimuskoulutukseen",  jolloin pakolliset työpaikan tiedot pääsee täyttämään (tähän koulutukseen ei voi hakeutua ilman tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa).

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö
Kouluttaja Juhani Jussila, puh. 044 7906 322
Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh 044 7906 411
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi