Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella kaikkiin TAKKissa järjestettäviin ammatillisiin tutkintoihin. Myös lyhyempiä opintoja, esimerkiksi osatutkintoja, voi suorittaa oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus on suunnattu kaikille ammattitaitoa, tutkintoa tai lisäkoulutusta tarvitseville. Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen ja koulutuksessa painottuu työssä oppiminen. Pääosa oppisopimuskoulutuksesta opitaan työssä omalla työpaikalla.

Mitä oppisopimus on?

Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon tai koulutukseen. TAKKissa toteutettava koulutus täydentää työssä oppimista. Oppisopimuskoulutuksessa hankitaan puuttuva osaaminen.

Oppisopimuskoulutus on työpaikan ja oppilaitoksen kanssa yhteistyössä järjestettävää koulutusta. Oppisopimuksen tarkoituksena on työntekijän ja organisaation osaamisen kehittäminen ja tavoitteena on sovittaa yhteen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja työnantajan intressi. Oppisopimuksena voi suorittaa kaikkia ammatillisia tutkintoja: perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia.

Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee osaamistarpeen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15 vuotta täyttänyt, yläikärajaa ei ole. Opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja. Teoriaopetus oppilaitoksessa tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpäiviltä työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Muutoinkin oppisopimuskoulutuksessa pätevät normaalin työsuhteen edut ja velvollisuudet, kuten lomat.

Oppilaitoksessa opiskeltavien teoriapäivien aikana TAKK maksaa oppisopimusopiskelijalle opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa. Opintososiaalisiin etuuksiin kuuluvat mm. päiväraha ja matkakorvaus.

Oppisopimuskoulutuksen kesto vaihtelee suoritettavien opintojen ja aiemman osaamisen mukaan. Osatutkinnon voi suorittaa n. 4 kuukaudessa, koko tutkinnon suorittaminen vie yleensä vuodesta kahteen.

Työnantajalle oppisopimus on mahdollisuus kouluttaa olemassa olevaa henkilöstöään tai rekrytoida ja kouluttaa uusia täsmäosaajia.

Oppisopimus yrittäjälle

Myös päätoiminen yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään. Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori. Mentorina toimii toinen kokenut yrittäjä. Yrittäjä voi opiskella yrittäjyyttä tai hankkia esim. yrityksen toimialaan liittyvää osaamista. Lue lisää yrittäjän oppisopimuksesta.
 

Huhdanpää Harri
oppisopimuspäällikkö
Puh. +358447906473
TAKK oppisopimuspalvelut
Lähetä viesti
Nieminen Jani
kouluttaja/koulutustarkastaja
Puh. +358447906412
TAKK oppisopimuspalvelut
Lähetä viesti
Aro Maiju
kouluttaja/koulutustarkastaja
Puh. +358447906411
TAKK oppisopimuspalvelut
Lähetä viesti
Pyylampi Jenna
sihteeri
Puh. +358447906425
TAKK sihteerit
Lähetä viesti