Koneistajat tarvitsevat työssään itsenäistä ongelmanratkaisukykyä, tietoteknistä osaamista sekä käytännöntyöhön tarttumista. Näihin kaikkiin koneistajat keskittyvät kone- ja tuotantotekniikan tutkintokoulutuksessa. Perustutkintovaatimukset ovat nousseet niin, että koulutuksen suorittaneet voivat kutsua itseään koneistuksen ammattilaisiksi.

Koneistuksen osaajana

 • työskentelet osavalmistusta tekevien yritysten tuotannon parissa
 • käytät moderneja valmistustekniikoita
 • teet itsenäisiä päätöksiä laatuvaatimuksien täyttämiseksi.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto sopii sinulle täydellisesti, mikäli

 • olet motivoitunut uuden ammatin oppimiseen
 • pidät tekniikan parissa työskentelystä
 • perusterveytesi on hyvä
 • tykkäät oppia tekemällä - et lukemalla
 • tykkäät nähdä konkreettiset kättesi jäljet.

Koneistajan peruskoulutuksessa opiskellaan koneistuksen perustaidot, jotka hallitseva pystyy työskentelemään metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittanut koneistaja selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä.

Keskeisimmät opiskeltavat työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Ammattitaidon perustana on manuaalityöstö, mutta automaatiosovellusten ja tietotekniikan merkitys kasvaa alalla jatkuvasti.

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu

Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskellaan käytännönläheisesti aidoissa tuotantoympäristöissä. Teoriatietojen tukemana paneudutaan käytännön töihin oikeilla laitteilla. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opiskeluun sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua sekä ohjattua työssäoppimista. Tutkinto koostuu opintojen aikana tehtävistä osaamisen näytöistä aidoissa työtehtävissä.

Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen. Suunnitelmassa sovitaan koulutuksen tarkempi kesto, sisältö ja näyttöjen suorittaminen.

Koneistajan koulutuksen sisältö ja tutkinnon muodostuminen

Pakolliset osat

 • Valmistustyöt
 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Koneistus.

Valinnaiset osat

 • Manuaalikoneistus
 • CNC-sorvaus
 • CNC-jyrsintä
 • CAD/CAM-ohjelmointi
 • Konepajamittaukset
 • Robotin käyttö.

Koneistajan peruskoulutus yrityksille

Koneistajakoulutusta voidaan järjestää myös yrityskohtaisena täsmäkoulutuksena ilman tutkintotavoitetta. Soita ja kysy lisää!

Alkavat koulutukset

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja (oppisopimus)
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
1.11.2022—30.6.2024

Tavoite

Suoritat koneistajan osaamisalalta kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tai osia tutkinnosta ja saat hyvät perusvalmiudet ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä


Henkilöt, joilla on olemassa (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Ajankohta

Joustava aloitus

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.11.2022—30.6.2024

Koulutukseen on jatkuva haku.
Huomioithan, että oppisopimuskoulutukseen voita hakea vain mikäli sinulla on tiedossa oppisopimuspaikka. Mikäli työpaikkaa ei ole tiedossa katso muut koulutusvaihtoehtomme.

Koulutukseen haetaan oheisen painikkeen kautta

 

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutusasiat
Koulutussuunnittelija Timo Bergius, 044 7906 282, timo.bergius@takk.fi

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Harri Huhdanpää, 044 7906 473, harri.huhdanpaa@takk.fi

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja (omaehtoinen)
Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
6.5.2024—20.2.2026
Hakuaika:
1.2.2024—14.4.2024

Koneistaja koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään metalliteollisuuden tehtävissä

Tavoite

Suoritat koneistajan osaamisalalta kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tai osia tutkinnosta.

Ajankohta

6.5.2024—20.2.2026

Paikka

TAKK, Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua – ei sivutoimista opiskelua muun työn ohessa. Opiskeluun sisältyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja alan yrityksissä
Koulutuksen viikon kestävät lomajaksot ovat kesäkuussa ja joulukuussa.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaa, koko tutkinto 180 osp.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm.
KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus jo hakeutumisvaiheessa. Omaehtoisessa koulutuksessa hakija selvittää itse koulutusaikaisen etuutensa ennen opintojen aloittamista.
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.2.2024—14.4.2024

Täytä hakemus huolellisesti - vastaa myös tarkentaviin kysymyksiin. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun, minkä jälkeen tehdään lopullinen valintapäätös.
HUOM! Käytämmen viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja kirjoitat sen oikein. Muista tarkistaa myös roskapostikansio, viestit saattavat päätyä myös sinne.

 

 

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutusasiat
Koulutussuunnittelija Jarkko Kortehisto, 044 7906 258, jarkko.kortehisto@takk.fi

Opintotukiasiat
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja (työvoimakoulutus)
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
6.5.2024—20.2.2026
Hakuaika:
8.2.2024—5.4.2024

Koneistaja koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään metalliteollisuuden tehtävissä. Jos sinulla ei ole aikaisempaa kokemusta ammattialatta tai vastaavista tehtävistä, hakeudu ensin "Konetekniikan tutustumisjaksolle" (nro 719272).

Hakijalla tulee olla valmiudet työskennellä vähintään kaksivuorotyössä, eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Koneistaja tuottaa teollisuudelle osia. Keskeisimmät työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Koneistuksen oppimisen perustana on manuaalityöstö, mutta tämän päivän ammattitaitoon vaaditaan CNC-tekniikan hallintaa, ohjelmointia ja koneenkäyttöä, jota painotetaan myös opiskelussa. Koulutuksen suorittanut henkilö selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä.

Kesto

n. 1 v 10 kk / HOKS

Ajankohta

6.5.2024—20.2.2026

Paikka

TAKK, Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/eri-tavat-opiskella/opiskelu-tyottomana.

Toteutus

Koulutus alkaa orientointijaksolla, jonka aikana varmistetaan opiskelijan soveltuvuus koneistajan ammattiin. Orientaatiojakson kesto 12 viikkoa. Orientaatiojakson aikana opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskeluun sisältyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja alan yrityksissä. Työssäoppiminen toteutuu työharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja ja taitoja. Työharjoittelun tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa.
1. Pakolliset osat ovat valmistustyöt, asennuksen ja automaation perustyöt sekä koneistus.
2. Valinnaiset osiot ovat manuaalikoneistus, CNC-sorvaus, CNC-jyrsintä, CAD/CAM-ohjelmointi, konepajamittaukset ja robotin käyttö.
3. Kaikille yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

 

 

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutus on kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon tai sen osatutkintoihin valmistavaa koulutusta. Koulutuksen kesto on enintään 22 kuukautta. Tutkinnon rakenteet löydät opetushallituksen sivuilta osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7823349/tiedot (siirryt toiseen palveluun).
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.15 numerosta 0295 020 702. Voit ottaa yhteyttä myös chatissa, yhteydenottolomakkeella tai Facebookissa. Lisätietoja löydät osoitteesta https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta  https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/eri-tavat-opiskella/opiskelu-tyottomana.

Hakeutuminen

Hakuaika: 8.2.2024—5.4.2024

Koulutukseen haetaan te-palvelujen sivujen kautta, koulutusnumero 719435. TE-palveluiden sivuille ja hakemukselle pääset tästä

Haastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella. Jos olet hakenut myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitsethän koulutukset tärkeysjärjestykseen. Pirkanmaan alueen ulkopuolelta hakevien kannattaa tuoda hakemuksessaan esiin, miten opiskelun aikainen majoittautuminen tai kulkeminen koulutukseen järjestyy.

Seuraa hakemuksesi tilannetta ja tarkista valintatietosi TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelun kautta osoitteessa Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi) / Kirjaudu sisään / pankin verkkotunnukset. Kirjauduttuasi sisään löydät haastatteluajan => Kaikki Asiointi => Työvoimakoulutus => Hakemusten tilanne. Kaikille hakijoille lähetään kirjallinen valintapäätös haastatteluiden jälkeen.It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutussuunnittelija Jarkko Kortehisto, puh. 044 7906 258, jarkko.kortehisto@takk.fi

Pirknamaan TE-toimisto
koulutuspalvelut anni.karikyto@te-toimisto.fi