Koulutusmuodot ja opintoetuudet

Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta ja suunnattu kaikille ammattitaitoa, tutkintoa tai lisäkoulutusta tarvitseville. Oppisopimuksella voi opiskella tutkintoon tai täydentää osaamistaan. 

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen ja sen aikana maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuspaikkoja voi tiedustella suoraan työnantajilta. Lisätietoa oppisopimuksesta löytyy TAKKin oppisopimussivuilta.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijoille maksutonta, ja sen aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä. Joissain tilanteissa on mahdollista saada työttömyysetuus korotettuna sekä kulukorvausta osallistumispäiviltä. Lisätietoa etuuksista saa työ- ja elinkeinotoimistosta.

Koulutukseen hakeudutaan TE-palveluiden koulutussivuilta, koulutuksen tiedoista löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella. Tutustu haussa olevaan työvoimakoulutukseen. TAKKin järjestämä työvoimakoulutus löytyy kirjoittamalla sanahakuun: TAKK.  Lisätiedot ammatillisesta työvoimakoulutuksesta te-palvelut-sivuilla.

Omaehtoinen koulutus on tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan sekä hankkia valmiuksia ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Omaehtoista koulutusta järjestetään sekä sivu- että päätoimisena.

Päätoimiset opiskelijat voivat hakea opintososiaalisia etuuksia, kuten esim. Kelan opintotukea tai aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta. Koulutukseen hakeudutaan TAKKin www-sivujen kautta, sähköiset hakulomakkeet ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät aina kunkin koulutuksen tiedoista.

Henkilöstökoulutus on yrityksen tai organisaation henkilöstölleen hankkimaan ja kustantamaa koulutusta. Lisätietoa henkilöstökoulutuksesta ja muista yrityksille suunnatuista koulutusmahdollisuuksista sekä rahoitusvaihtoehdoista saa TAKKin yrityspalvelusta.

Jatko-opintokelpoisuus

Koulutusmuodosta riippumatta ammatillinen perustutkinto, ammatti- tai erikoisammattitutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä on hyvä varmistaa suoraan itseä kiinnostavasta korkeakoulusta tai yliopistosta. Lisätietoa korkeakouluhausta www.opintopolku.fi