Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana saatetaan opiskelijaa pyytää esittämään rikostaustaote.

Lähihoitajakoulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. 

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Katso lisätiedot tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista

HUOM! Tarjolla olevat osaamisalat vaihtelevat koulutuksittain. Tarkista osaamisalavaihtoehdot haussa olevan koulutuksen tiedoista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (oppisopimus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Oppisopimuskoulutus 28.08.2019—18.06.2021
Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna lähihoitajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Kesto

1,5 - 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 03.05.2019—22.08.2019

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.
Lähetettyihin hakulomakkeisiin ja yhteydenottoihin ei vastata kesälomien johdosta ajalla  4.-31.7.2019.

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Ammatillisia lähiopiskelupäiviä noin 50, lisäksi yhteisten tutkinnon osien lähipäiviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Ensimmäiset lähipäivät ovat: 28.8.2019, 4.9.2019 ja 9.9.2019.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) uudistui 1.8.2018. Koulutus sisältää yhteisiä ja ammatillisista tutkinnon osia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Valinnaisena tutkinnon osana voit suorittaa (valitaan toinen):

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 

Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Lisätiedot

Oppisopimusasiat Koulutustarkastaja Jani Nieminen 
puh. 044 7906 412

Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen
puh. 044 7906 399

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 02.09.2019—03.11.2020

Kouluttaudu ja ole mukana asiakaslähtöisessä vanhustyössä ikääntymistä arvostaen.

Tämä koulutus tarjoaa väylän ammattiin ja työllistymiseen ikäihmisten hoitoon ja kuntoutumiseen. Vanhustyössä lähihoitajan työ on ensisijaisesti vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemista sekä perus- ja sairaanhoitoa. Kotihoidossa tehtävänä on myös huolehtia arkipäivän askareista sekä avustaa asioinneissa kodin ulkopuolella. Asumispalveluissa ja palvelukeskuksissa lähihoitaja huolehtii vanhusten perushoidosta sekä virikkeiden järjestämisestä.
Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.
Tässä koulutuksessa on alusta pitäen mahdollisuus hakeutua alalle suoraan yrityskohtaisesti. Työnantajalista voi vielä täydentyä hakuajan puitteissa.

Tavoite

ORIENTOINTIjakso 2.9.2019 alkaen
 - osaamiskartoitus, HOKS
 - ammattietiikka
 - hygieniaosaaminen
 - aseptiikka
 - ergonomia
 - perushoitotyö
 - ravitsemus
 - yritystutustuminen, ohjattu työssäoppiminen

 AMMATILLINEN jakso, sosiaali-ja terveysalan perustutkinto 29.10.2019 alkaen
 - kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa
 - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - tutkinnon osa
 - ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 - kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
 - yhteiset tutkinnon osat
 - ohjattu työssäoppiminen ja tutkinnon osien näytöt

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita alan koulutukseen ja työhön.
Hakijalla on suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot, riittävä suomen kielen taito B2. , alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 04.06.2019—08.08.2019

AIKATAULU
Hakuaika päättyy 8.8.2019 (sähköinen hakemus Tiedot-välilehdeltä)
Valintakoe 14.8.2019 (kutsu sähköpostitse)
Haastattelut 19. tai 20.8.2019
Tieto valinnasta oma asiointipalvelussa viimeistään 27.8.2019
Koulutus alkaa 2.9.2019
Loma-ajat: 23.12.2019 - 2.1.2020 ja 6.7. - 31.7.2020

Koulutuksen numero on 686405 ja hakemukselle pääset tästä.
Seuraa hakemuksesi tilannetta verkossa te-palvelut.fi - oma asiointi- työvoimakoulutus -hakemukseni tilanne

Kutsun kokeeseen/haastatteluihin saadessasi, ilmoita mahdollisesta esteestä ja varaudu sairaustapauksissa lääkärintodistuksella.

Seuraava ja vuoden viimeinen perustutkintokoulutus työvoimakoulutuksena on alkamassa TAKK:ssa 18.11.2019. Hakutiedot sisältöineen ilmoitetaan myöhemmin. Tähän jätettävä hakemus koskee 2.9. alkavaa koulutusta.

 

Toteutus

Opiskelijavalinnassa on mahdollisuus hakeutua sekä yrityskohtaiseen, rekrytoivaan tutkintotavoitteiseen työvoimakoulutukseen että aloittaa opiskelu ilman valmiina olevaa yrityskumppania.

Mukana olevalla yrityksellä on tavoitteena paitsi tarjota käytännön oppimisympäristö myös työllistää koulutuksesta suoriutuneet turvaten osaavan työvoiman riittävä saatavuus.
  

Syksyn ensimmäisessä aloituksessa ovat mukana mm.

Pirkanmaan Senioripalvelut https://www.pirkanmaansenioripalvelut.fi/
Lempäälän Kotokampus https://kotokampus.fi/, katso myös lyhyt esittelyvideo Kotokampuksesta
Koskihoiva Oy http://www.koskihoiva.fi/

Rekrytoivan koulutuksen orientointijaksolla suoritetaan alan keskeisiä osaamisia ja varmistetaan alalle/työpaikkaan soveltuvuus puolin ja toisin. Opiskelijat valitaan aluksi orientaatiojaksolle jonka jälkeen jatkuu ammatillinen osio, jossa voi suorittaa 1) Lähihoitajan koko tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat tai 2) suorittamalla 2/3 lähihoitajan koko tutkinnosta ja jatkamalla yrityksessä oppisopimuksella tutkinto loppuun.

Ohjatun työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen kautta tutustutaan ammatin työtehtäviin ja työhön, myöhemmin ammatillisella jaksolla syvennetään osaamista monipuolisesti lähihoitajan työtehtäviin, nimetyn työpaikkaohjaajan toimesta. Koulutuksen aikana tavoitteena on suorittaa HOKSissa määriteltyjen tutkinnon osien näytöt.

Työvoimakoulutus on päätoimista, opetusmuotona monimuoto-opetus, joka koostuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta työssäoppimisesta. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti verkko- ja muiden oppimisympäristöjen tuomia mahdollisuuksia niin lähi-, etä- kuin työssäoppimisjaksoillakin. Yrityskohtaisessa opiskelijavalinnassa ovat mukana työnantaja, oppilaitos ja TE-palvelut.

 • Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutus on päätoimista.
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 8.7. - 2.8.2019 ja 23.12.2019 - 2.1.2020.
Sisältö

Koulutuksen orientointijaksolla suoritetaan alan keskeisiä osaamisia ja varmistetaan alalle soveltuvuus. Opiskelijat valitaan aluksi orientaatiojaksolle jonka jälkeen jatkuu ammatillinen osio, jossa voi suorittaa 1) Lähihoitajan koko tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat tai 2) suorittamalla 2/3 lähihoitajan koko tutkinnosta ja jatkamalla yrityksessä oppisopimuksella tutkinto loppuun.

Ohjatun työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen kautta tutustutaan ammatin työtehtäviin ja työhön, myöhemmin ammatillisella jaksolla syvennetään osaamista monipuolisesti lähihoitajan työtehtäviin, nimetyn työpaikkaohjaajan toimesta. Koulutuksen aikana tavoitteena on suorittaa HOKSissa määriteltyjen tutkinnon osien näytöt.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Oppilaitos
: TAKK Kati Aimonen 044 7906 379

Pirkanmaan Senioripalvelut: Hanna Koistinen 050 435 3743

KoskiHoiva Oy: Maija Halme 044 0112252

Lempäälän Kotokampus: Johanna Kormano 050 3863 373

TE-palvelut: Riitta Alajuuma 0295 045 538

Työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat tietoa valtakunnallisesta TE-palvelupuhelimesta 0295 020 702 Käytä tarvittaessa myös asiointiapuria https://bit.ly/2VEUDuW

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi vanhustyöhön Nokialle (rekrytoiva koulutus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 07.10.2019—15.12.2020

Tämä on Nokian kaupungin ikäihmisten palveluihin suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa Sinulla on mahdollisuus hankkia ammatillinen koulutus ja työllistyä vanhuspalvelutyöhön lähihoitajana.
Ikääntyvät ansaitsevat hyvän hoivan ja hoidon, johon olet osaltasi vaikuttamassa tässä hankkeessa.
Koulutuksen aikana suoritat sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon, osaamisalueenasi ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen.

Koulutus kokonaisuudessaan toteutetaan Nokialla hyvin työpaikkalähtöisesti

KOULUTUKSEN INFOTILAISUUDET

 • tiistai 27.8.2019 klo 13 Vihnuskodilla, Vihnuskatu 5, NOKIA ja
 • tiistai 3.9.2019 klo 13 Toriaseman Kristallisalissa, Nokian valtatie 25, NOKIA

TERVETULOA!

Tavoite

Nokian kaupungilla ikääntyneiden hoito ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Toiminnassa korostetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta sekä hänen yksilöllisten voimavarojensa tukemista ja ylläpitämistä. Palvelut perustuvat ikääntyneen henkilön elämäntilanteen näkemiseen kokonaisuutena, hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen.
Nokian kaupungin ikäihmisten palveluiden ydintavoitteena on, että nokialaiset asuvat viihtyisässä, turvallisessa ja aktiivisuutta tukevassa kaupungissa, jossa jokaiselle ikääntyneelle tarjotaan juuri hänelle sopivia palveluita sekä mahdollisuus kodinomaiseen elämään.

NOKIAN KAUPUNKI työnantajana https://www.nokiankaupunki.fi/

Kohderyhmä

Kyseessä on uudenlainen koulutusmalli, joka toteutetaan yhdessä Nokian kaupungin kanssa. Koulutus on suunnattu alueen työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, jotka ovat motivoituneita kouluttautumaan ja työllistymään hoivatyöhön. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaavaa työvoimaa Nokian kaupungin palvelukseen sekä antaa valmiuksia toimia tarjolla olevissa työtehtävissä. Aiempaa alan työkokemusta ei hakeutuvilta edellytetä.

Olet etsimämme henkilö, jos 
• sinulla on hyvät sosiaaliset taidot
• työkuntosi on hyvä
• omaat iloisen asenteen ja reippaan työotteen
• olet joustava ja oma-aloitteinen
• haluat kehittyä ja oppia uutta
• hallitset riittävästi suomen kielen (B.1.1. taso)
• olet valmis vuorotyöhön

Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 13.06.2019—15.09.2019

Valinta-aikataulu

 • Haku päättyy 15.9.2019
 • Valintakoe 19.9.2019 kutsutuille (tekstiviestinä)
 • Valintahaastattelut 25.9. tai 26.9.2019 (tekstiviestinä)
 • Valintatieto Oma asiointipalvelussa 27.9.2019
  • Kutsun saadessasi ja esteen ilmaantuessa, varaudu sairaustapauksissa lääkärintodistuksella.
 • Koulutus alkaa orientointijaksolla 7.10.2019

Hakeutuminen tapahtuu te-palveluiden kautta ja koulutuksen tunnus on 686672.

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus todella huolellisesti. Hakemukselle pääset suoraan tästä. 

Toteutus

Työvoimakoulutus on päätoimista opiskelua , lähiopetuksesta ja ohjatusta työssäoppimisesta koostuvaa, taloudellisesti tuettua. Opintojen aikainen etuus koostuu omasta työttömyysturvasta korotuksin.

Sisältö

Koulutus jakaantuu orientaatiojaksoon ja ammatilliseen osaan.
Orientaatiojaksolla suoritetaan alan keskeisiä osaamisia ja varmistetaan työpaikalle soveltuvuus tutustumalla työnantajaan, työympäristöön ja tietysti koulutusalaan. Opiskelijat tulevat valituksi ensin vain orientaatioon, jonka aikana jatkopäätökset tehdään osapuolia kuullen.

Ohjatun työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen kautta tutustutaan tehtäviin ja työhön, myöhemmin ammatillisella jaksolla syvennetään osaamista monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin Nokian kaupungin Vihnuskodin sekä Kotihoidon työkohteissa nimetyn työpaikkaohjaajan toimesta.

Orientointijakso 7.10. – 22.11.2019, mm.
• Osaamiskartoitus, HOKS
• Tutustuminen Attendon työympäristöön
• Ammattietiikka
• Palveluasenne ja asiakaslähtöisyys
• Hygieniaosaaminen (hygieniatesti)
• Aseptiikka
• Ergonomia
• Perushoitotyö
• Ravitsemus
• Ohjattu työssäoppiminen

Ammatillinen osuus 23.11.2019 – 15.12.2020
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – tutkinnon osa
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
• Yhteiset tutkinnon osat

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Oppilaitos: TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379

Työnantaja: Nokian kaupunki
Vihnuskoti Marjo Levo, puh. 050 395 6290
Kotihoito Riitta Sernola, puh. 040 133 4704

TE-palvelut:
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538
Yleistä tietoa työvoimakoulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelusta ma-pe klo 9-16.15, puh. 0295 020 702.