Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja uudistui 1.8.2018 alkaen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana saatetaan opiskelijaa pyytää esittämään rikostaustaote.

 

Lähihoitajakoulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. 

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Katso lisätiedot tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista

HUOM! Tarjolla olevat osaamisalat vaihtelevat koulutuksittain. Tarkista osaamisalavaihtoehdot haussa olevan koulutuksen tiedoista.

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (oppisopimus) Sosiaali- ja terveysala Oppisopimuskoulutus;Tutkintoon valmistava 02.05.2019—26.02.2021
Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna lähihoitajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Kesto

1,5 - 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 04.01.2019—22.04.2019

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Ammatillisia lähiopiskelupäiviä noin 50, lisäksi yhteisten tutkinnon osien lähipäiviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat 2.5., 3.5., 14.5. ja 16.5.2019.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) uudistui 1.8.2018. Koulutus sisältää yhteisiä ja ammatillisista tutkinnon osia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Valinnaisena tutkinnon osana voit suorittaa (valitaan toinen):

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 

Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Lisätiedot

Oppisopimusasiat Koulutustarkastaja Jani Nieminen 
puh. 044 7906 412

Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen
puh. 044 7906 399

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus, rekrytoiva koulutus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava 02.05.2019—30.06.2020

Kouluttaudu ja ole mukana asiakaslähtöisessä vanhustyössä ikääntymistä arvostaen.

Tämä koulutus tarjoaa väylän ammattiin ja työllistymiseen ikäihmisten hoitoon ja kuntoutumiseen. Vanhustyössä lähihoitajan työ on ensisijaisesti vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemista sekä perus- ja sairaanhoitoa. Kotihoidossa tehtävänä on myös huolehtia arkipäivän askareista sekä avustaa asioinneissa kodin ulkopuolella. Asumispalveluissa ja palvelukeskuksissa lähihoitaja huolehtii vanhusten perushoidosta sekä virikkeiden järjestämisestä.
Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.
Tässä koulutuksessa on alusta pitäen mahdollisuus hakeutua alalle suoraan yrityskohtaisesti.

Tavoite

ORIENTOINTIjakso 2.5.2019 alkaen
 - osaamiskartoitus, HOKS
 - ammattietiikka
 - hygieniaosaaminen
 - aseptiikka
 - ergonomia
 - perushoitotyö
 - ravitsemus
 - yritystutustuminen, ohjattu työssäoppiminen

 AMMATILLINEN jakso, sosiaali-ja terveysalan perustutkinto 27.6.2019 alkaen
 - kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa
 - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - tutkinnon osa
 - ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 - kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
 - yhteiset tutkinnon osat
 - ohjattu työssäoppiminen ja tutkinnon osien näytöt

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita alan koulutukseen ja työhön.
Hakijalla on suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot, riittävä suomen kielen taito B2. , alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.03.2019—31.03.2019

Valinta-aikataulu

 • Hakuaika 1. - 31.3.2019 (sähköinen hakemus te-palvelut.fi)
 • Koulutus 685003
 • Valintakoe 9.4.2019 (kutsu sähköpostitse)
 • Haastattelut 10.4. tai 11.4. sekä Kotokampus 16.4.2019
 • Tieto valinnasta oma asiointipalvelussa 18.4.2019
 • Koulutus alkaa 2.5.2019
 • Loma-ajat: 8.7. - 2.8.2019 sekä 23.12.2019 - 2.1.2020

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: soveltuvuus alalle, motivaatio ja sitoutuminen opintoihin, oppimisvalmiudet, työhön soveltuva terveydentila ja toimintakyky, vuorovaikutustaidot, opiskeluun soveltuva elämäntilanne, mahdollisuus vuorotyöhön, koulutustarve ja urasuunnittelu, alaan liittyvät vahvuudet.

Koulutukseen hakeudutaan täältä.

Toteutus

Opiskelijavalinnassa on mahdollisuus hakeutua sekä yrityskohtaiseen, rekrytoivaan tutkintotavoitteiseen työvoimakoulutukseen että aloittaa opiskelu ilman valmiina olevaa yrityskumppania.

Mukana olevalla yrityksellä on tavoitteena paitsi tarjota käytännön oppimisympäristö myös työllistää koulutuksesta suoriutuneet turvaten osaavan työvoiman riittävä saatavuus.
  
Tässä aloituksessa on mukana Lempäälän Kotokampus (4 opiskelijapaikkaa).
Tutustu työnantajaan tästä https://kotokampus.fi/

Työvoimakoulutus on päätoimista, opetusmuotona monimuoto-opetus, joka koostuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta työssäoppimisesta. Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti verkko- ja muiden oppimisympäristöjen tuomia mahdollisuuksia niin lähi-, etä- kuin työssäoppimisjaksoillakin. Yrityskohtaisessa opiskelijavalinnassa ovat mukana työnantaja, oppilaitos ja TE-palvelut.

 • Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutus on päätoimista.
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 8.7. - 2.8.2019 ja 23.12.2019 - 2.1.2020.
Sisältö

Koulutuksen orientointijaksolla suoritetaan alan keskeisiä osaamisia ja varmistetaan alalle soveltuvuus. Opiskelijat valitaan aluksi orientaatiojaksolle jonka jälkeen jatkuu ammatillinen osio, jossa voi suorittaa 1) Lähihoitajan koko tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat tai 2) suorittamalla 2/3 lähihoitajan koko tutkinnosta ja jatkamalla yrityksessä oppisopimuksella tutkinto loppuun.

Ohjatun työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen kautta tutustutaan ammatin työtehtäviin ja työhön, myöhemmin ammatillisella jaksolla syvennetään osaamista monipuolisesti lähihoitajan työtehtäviin, nimetyn työpaikkaohjaajan toimesta. Koulutuksen aikana tavoitteena on suorittaa HOKSissa määriteltyjen tutkinnon osien näytöt.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379

Yritys Lempäälän Kotokampus
Johanna Kormano, puh. 050 3863 373

TE-palvelut
Riitta Alajuuma 0295 045 538
Valtakunnallinen TE-puhelinpalvelu 0295 020702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi