Uutiset

Sähköasennusalan neuvottelukunta käynnistyi

Uutiset
Sähköasennusalan yritysten ja TAKKin edustajat kohtasivat alan ensimmäisessä neuvottelukunnan kokoontumisessa 15.2.2023 TAKKin Nirvan kampuksella. Neuvottelukunta ei velvoita mihinkään vaan tarjoaa yrityksille hyvän kanavan tuoda esiin tarpeita ja toiveita oppilaitoksen suuntaan.

Paikalla oli yritysten edustajia mm. Nokialta, Lempäälästä, Hämeenlinnasta ja Tampereelta. Mukana oli sekä isoja, yli 1000 työntekijän yrityksiä että pienempiä toimijoita. Neuvottelukunta on avoin kaikille alan toimijoille ympäri Suomen.

- Me täällä TAKKissa olemme teitä varten. Meiltä saatte apua osaamisen kehittämiseen ja rekrytointitilanteisiin, painotti kone- ja sähkötekniikan koulutuspäällikkö Jari Hietanen.

- Me haluamme tietää, mitä alalla tapahtuu - mihin apua tarvitaan. Neuvottelukunta tarjoaa yhden toimivan väylän..

Tietoa on kerätty myös alan yrityksille tehdyllä kyselyllä. Kyselyn tulokset purettiin kokoontumisessa. Kyselyyn oli vastannut 29 yritystä. Vastanneista 60 % oli sitä mieltä, että yrityksen henkilöstömäärä tulee kasvamaan kolmen seuraavan vuoden aikana. Toisaalta vain 17 % koki, että saa riittävästi valmiiksi koulutettua työvoimaa. Koulutukselle ja uusille osaajille on siis kysyntää.

- Oppisopimus on hyvä väylä löytää uusia osaajia ja vahvistaa työntekijöiden osaamista, Hietanen muistutti.

- Koulutuksia voidaan suunnitella yritysten tarpeiden pohjalta ja rakentaa tarvittaessa kokonaan uusia koulutuksia.

Kyselyn tuloksia ja neuvottelukunnassa nousseita toiveita hyödynnetään koulutustarjonnan kehittämisessä. Koulutuksia voidaan muotoilla ja toteuttaa myös yrityskohtaisesti räätälöityinä.

Mukaan sähköasennusalan neuvottelukuntaan?

Haluaako yrityksenne mukaan sähköasennusalan neuvottelukuntaan keskustelemaan alan koulutuksesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista? Ota yhteyttä koulutuspäällikkö Jari Hietaseen (jari.hietanen@takk.fi, puh. 044 7906 540) tai yrityspalvelujohtaja Olli-Pekka Tuomeen (olli-pekka.tuomi@takk.fi, puh. 044 7906 230).

Sähköverkkoalan neuvottelukunta kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. Ensimmäisen kerran kokoonnuttiin TAKKissa, mutta jatkossa tapaamisiin on mahdollista osallistua myös etänä.


Lue lisää neuvottelukuntatoiminnasta TAKKissa.

Koulutuspäällikkö Jari Hietanen esitteli sähköalan yrityksille tehdyn kyselyn tuloksia.

Tekniikan toimialajohtaja Juha Jokinen avasi neuvottelukunnan ensimmäisen kokoontumisen.

Ensimmäiseen kokoontumiseen oli ehtinyt yrityksiä Tampereen seudun lisäksi myös muualta Suomesta.