Rautaisia osaajia

Konepaja Enne Oy valmistaa vaativia konepajaosia suomalaisille vientiyrityksille. Vakiotuotteita ei ole, vaan työt ovat yksittäiskappaleita tilaajan tarpeeseen. Kyseessä on tamperelainen perheyritys, jonka ovat perustaneet nykyisen toimitusjohtajan, Pekka Enteen, isä, setä ja vaari vuonna 1954.

Pispalan haulitornin juuresta alkujaan peltisepänliikkeenä aloittanut yritys on siirtynyt Kaukajärvelle, ja toiminta on vuosien varrella laajentunut ja henkilöstömäärä kasvanut. Vielä 15 vuotta sitten toiminta keskittyi levy- ja hitsaustöihin, mutta nyt noin puolet työntekijöistä on koneistajia. Tänä päivänä toiminnan ytimessä ovat vaativat hitsaus- ja levytyöt sekä koneistus.

TAKKin kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä rekrytoinneissa.

– TAKKin koneistusopiskelijoita on otettu konepajalle työssä oppimaan. Suurin osa on jäänyt sen jälkeen palkkatöihin, Pekka Enne kertoo.

– Työtehtävät ovat haastavia ja perusosaamisen täytyy olla jo kunnossa. TAKKista näitä osaajia on löytynyt.

Työssäoppimisen ja rekrytointiyhteistyön lisäksi yhdessä on toteutettu lisäkoulutusta olemassa olevalle henkilöstölle. Konekannan modernisointivaiheessa TAKKin kanssa koulutettiin henkilöstöä Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoittamalla TäsmäKoulutuksella.

– Aina lama-aikoihin, kun muut ovat laittaneet porukkaa ulos, me olemme keskittyneet kehittämään ja laajentamaan toimintaa, Enne huomauttaa.

Enne uskoo, että ne, jotka kehittävät toimintaansa myös laman aikana, nousevat siitä nopeimmin.

– En ole koskaan joutunut irtisanomaan ketään. Pahimmistakin paikoista on selvitty lomautuksilla.

Tulevaisuuteen Pekka Enne katsoo yrittäjän optimismilla. Parhaillaan on valmistumassa neljäs laajennus, jonka myötä tulee lisää tilaa, koneita ja todennäköisesti myös tarvetta uusista työntekijöistä. Tähän asti osaavia työntekijöitä on löytynyt, kun tarvetta on ollut. Tulevan suhteen on huoli.

– Metallialan osaajapula on todellinen huoli Pirkanmaalla. Tampereella tilanne on sentään parempi kuin maakunnan reunaalueilla.

Haasteena on TAKKin koulutuspäällikkö Timo Leinosen mukaan mm. se, että alanvaihtajien kouluttamiseen ei ole Pirkanmaalla viime vuosina satsattu.

– Nuoria on haastava houkutella metalli- ja konetekniikan alalle, mutta alanvaihtajista on aiempina vuosina valmistunut hyviä ja motivoituneita tekijöitä.

– Aikuisilla alanvaihtajilla on työelämän perusasiat jo hallussa. Kun saadaan koulutettua ammatillinen perusosaaminen TAKKissa, voimme ylpeinä tarjota yrityksiin hyviä työntekijöitä.
 


Täsmäkoulutusta yrityksen muutostilanteisiin

TäsmäKoulutus on nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutuksessa päivitetään yrittäjän tai työntekijöiden osaaminen uusien vaatimusten tasalle.

TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta.

Lue lisää kone- ja metallitekniikasta

Lisää TAKKin yritysyhteistyöstä