Hitsin lujaa koulutusta

Magneettijauhetarkastus on yksi keino valvoa hitsauksen laatua. TAKKin kouluttaja Vesa Mäenpää etsii yhdessä Finhakan Pertti Kunnarin ja Patria Aviationin Pekka Pohjanperän kanssa pintavirheitä hitsatusta koekappaleesta. Kevyemmin, kustannustehokkaammin, mutta kuitenkin vähintään yhtä lujasti kuin aina ennenkin.

- Hitsaus tulee aina pystyä tekemään niin, ettei se heikennä perusmateriaalin ominaisuuksia, miettii Patria Aviation Oy:n Diesel Engines yksikössä korjaamosuunnittelijana työskentelevä Pekka Pohjanperä.

Hän osallistuu parhaillaan kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-koulutukseen, joka on hyvä esimerkki TAKKin mahdollisuudesta järjestää koulutusta, jolla yritykset voivat vastata sekä säädösten että kilpailun tuomiin vaatimuksiin.

- Teemme kotimaisten kohteiden lisäksi huoltoja muun muassa Ranskan, Ruotsin ja Sveitsin voimaloihin. Pystyn tarvittaessa luomaan hitsausohjeita kohteisiin. Voimalamääräykset ovat aina hyvin tarkkoja, Nokian Linnavuoressa työskentelevä Pohjanperä sanoo.

Kansainvälisen pätevyyden hankkinut hitsausneuvoja vastaa hitsauksen perustuotannosta ja toimii yhdessä yrityksen hitsausinsinöörin sekä huoltoinsinöörien kanssa hitsaustuotannon kehittäjänä. Hän on yrityksen hitsauskoordinoija, joka huolehtii omalta osaltaan kilpailukyvyn kannalta tärkeästä laadunvarmistuksesta. Hitsausneuvoja hallitsee materiaalit sekä tuntee standardit ja säädökset. Hän osaa vastata myös asiakaan esittämiin vaatimuksiin ja on tarvittaessa asiantunteva sopimusneuvottelija.

- Kuuden kuukauden koulutuksessa on 32 lähipäivää. Lisäksi edellytetään opiskelua omalla ajalla, kouluttaja Vesa Mäenpää esittelee.

- Koulutukseen sisältyy myös viisi vaativaa tenttiä, joiden suorittamisen jälkeen saa sertifikaatin oikeudesta tehdä hitsauksen laatu- ja koordinointityötä.

Mäenpään mukaan esimerkiksi urheiluhallien rakennustyömailla ja huoltoasemien laajennustyömailla käsitellään sellaisia teräsrakenteita, että paikalla tarvitaan hitsaustoiminnasta ja sen koordinoinnista vastaava henkilö.

- Hän valvoo, että rakenteet on tehty oikein, laadukkaasti ja piirustusten mukaisesti.

Akaalaisen Finhaka Oy:n asentajahitsaaja Pertti Kunnari on hitsannut ja tehnyt asennustöitä parikymmentä vuotta, mutta kaiken aikaa kehittyvällä alalla voi aina oppia lisää.

- Haluan oppia kokeenvalvojan hommat ja muutenkin laajentaa tietämystäni hitsaamisesta. Koulutuksesta saatavalle sertifikaatille on myös käyttöä, Kunnari perustelee.

Eikä koulutuksen hohto haihdu edes pitkiin välimatkoihin.

- Välillä matkaa kertyy jopa 600 kilometriä, kun saatan joskus tulla kouluun keikkahommista esimerkiksi Kemistä, Kunnari naurahtaa.

- Koulutuksessa on hyvä tilaisuus myös verkottua, kun paikalla on monen alan edustajia, kiittelee puolestaan Patria Aviationin Pekka Pohjanperä.

Juttu julkaistu alunperin Pirkanmaan parhaaksi -lehdessä 4.12.2016


Lue lisää IWS-koulutuksesta

Lue lisää kone- ja metallitekniikasta