Sydänsairaala on sydänhoitoon erikoistunut julkinen sairaala. Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille Pirkanmaan alueen
työttömille ja työttömyysuhanalaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ja motivoituneita suorittamaan koulutuksen ja
työllistymään Sydänsairaalaan sairaalahuoltajan tehtäviin. Meillä voit saada hyvin suoritetun koulutuksen jälkeen pysyvän
työsuhteen lisäksi uutta suuntaa työhösi. Voit kehittää ja laajentaa osaamistasi monipuolisissa työnkuvissa. Sydänsairaala tarjoaa mielekästä ja merkityksellistä työtä sekä mahdollisuuden kehittyä jatkuvasti urapolullasi.

Tavoite

Koulutuksessa ei ole erityistä pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimusta. Tavoitteena on koulutuksen kautta löytää 15 sairaalahuoltajaksi koulutettavaa henkilöä Sydänsairaalaan.

Kohderyhmä

Sairaalahuoltajan työ on kaksi- ja kolmivuorotyötä, joka edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työssä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaskaspalveluhenkeä, organisointi- ja stressinsietokykyä sekä huolellista ja ripeää luonteen laatua. Työntekijässä arvostamme innostunutta ja
sitoutunutta asennetta palvelutyöhön. Suomen kielen hallinan tulee olla riittävän hyvällä tasolla.

Sisältö

ODOTAMME SINULTA


• Hyvää terveyttä (hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto)
• Iloista ja reipasta asiakaspalvelu- ja työasennetta
• Organisointi- ja stressinsietokykyä
• Huolellisuutta ja ripeyttä sekä hyviäyhteistyötaitoja
• Hyvää suomen kielen hallintaa
• Olet valmis vuorotyöhön maanantaistasunnuntaihin


KOULUTUKSEN ETENEMINEN


• Orientointijakso (1kk), jonka aikana suoritetaan ja/tai päivitetään keskeisiä sairaalahuoltajan työhön liittyviä asioita ja samalla varmistetaan alalle soveltuvuus. Opiskelijat valitaan ensin vain tälle jaksolle, josta alalle sopivat henkilöt jatkavat toiselle jaksolle.
• Ammatillinen jakso (n. 2kk), jonka aikana harjaannutaan ammatin perustehtävissä sekä suoritetaan HOKSin mukaan Asiakaslähtöistenpuhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen.

Ajankohta

30.09.2019—31.12.2019

Kesto

ORIENTOINTIJAKSO 30.9.–25.10.2019


> Osaamiskartoitus, HOKS
> Tutustuminen työympäristöön
> Asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
> Sairaalahygienian perusteet
(aseptiikka ja infektioidentorjuntatyö)
> Hygieniaosaaminen (hygieniatesti)
> Työssä jaksaminen ja työkunnon kohottaminen
> Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti
> Ohjattu työssäoppiminen


Ohjatussa työssäoppimisessa tutustutaan sairaalahuoltajan työhön sekä varmistetaan alalle soveltuvuus. Jatkoon valitut henkilöt laajentavat ammatillista osaamistaan alan työtehtävissä
ja suorittavat tutkinnon osan näytön. Hyvin suoritetun koulutuksen jälkeen tavoitteena on sairaalahuoltajan määräaikaisen työsuhteen solmiminen sekä opintojen jatkaminen
oppisopimuksella alan ammattitutkintoon, mikä mahdollistaa vakituisen työpaikan


AMMATILLINEN JAKSO 28.10.–31.12.2019
jatkoon valituille


Osatutkinto: Puhtaus- ja kiinteistöpalveualan perustutkinnon osa -Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen.


Sisältöalueet asiakaskohteessa
> Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelutehtäviensuunnittelu
> Ruokahuoltotyötehtävät asiakaskohteessa
> Ylläpitosiivoustehtävät asiakaskohteessa
> Vuodehuoltotehtävät asiakaskohteessa
> Huoltohuonetehtävät asiakaskohteessa
> Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön
jäsenenätoimiminen
> Työ- ja asiakasturvallisuuden noudattaminen
työskentelyssä
> Muut erikseen sovitut ei-hoidolliset tehtävät
> EA 1
> Ohjattu työssäoppiminen ja näyttö

Paikka

Tampere

 

Hinta

Koulutus on opiskelijoille maksutonta työvoimakoulutusta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.07.2019—15.09.2019

Koulutuksen hakunumero: 687325.

Koulutukseen hakeudutaan tämän sivuston "tiedot -välilehdeltä" löytyvän hakulinkin kautta. Mikäli täytät tunnistamattoman hakulomakkeen, muistathan käydä vahvistuttamassa se TE-palveluissa mukanasi henkilöllisyystodistus.


Hakuaika päättyy 15.9.2019

Haastattelu ja pienimuotoinen valintatehtävä 19. tai 20.9.2019 Sydänsairaalassa (kutsu tekstiviestinä)
Valintatieto oma asiointipalvelussa viimeistään 24.9.2019
Koulutus käynnistyy 30.9.2019

Voit seurata hakemuksesi etenemistä verkossa www.te-palvelut.fi -oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemukseni tilanne
Työvoimakoulutuksessa opiskellaan omalla työttömyysetuudella tietyin korotuksin. Lisätietoja tarvittaessa valtakunnallisesta TE-palvelupuhelimesta 0295 020 702

INFOT KOULUTUKSESTA
22.8. klo 13–15
9.9. klo 13–15 


Pirkanmaan TE-toimisto, Satiini (1.krs),
Pellavatehtaankatu 25, Tampere

 

Lisätiedot

Lisätiedot

TYÖNANTAJA www.sydansairaala.fi
Tampereen Sydänsairaalassa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat vaativaa kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista hoitoa. Sydänsairaala Tampereella on täyden palvelun sairaala, joka toimii 24/7. Sydänsairaalassa työskennellään kannustavassa, motivoivassa ja toisia arvostavassa ilmapiirissä. Toiminnan tavoitteena on sydänpotilaiden hyvä hoito ja mielenrauha.

Lisätietoja työstä ja koulutuksesta:

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
puh. 044 7906 305

eija.jarvilahti@takk.fi

www.takk.fi 

Sydänsairaala
SK Hankintapalvelut
Palvelupäällikkö Mia Niemi Monipalvelu / Sairaalahuolto puh.
puh.050 5128318

mia.niemi@sydanrairaala.fi

 

TE-palvelut Kati Lammi 0295 045717