Koulutuskokeilu

Tavoite

Koulutuskokeilun tavoitteena on selvittää asiakkaan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja. Koulutuskokeilussa asiakas kokeilee valittua koulutusalaa oppilaitoksessa ja tarkoituksena on kartoittaa hänen soveltuvuuttaan, opiskeluvalmiuksiaan ja motivaatiotaan alalle ja alan koulutukseen.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, jotka ovat suunnittelemassa kouluttautumista tietylle alalle. Asiakkaat valikoituvat koulutuskokeiluun asiakkaan palveluohjauksesta vastaavan kuntakokeilun työntekijän ohjauksella.

Toteutus

Koulutuskokeiluja toteutetaan TAKKin eri koulutusaloille asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Opiskelijalle laaditaan yksilöllinen suunnitelma kokeilun ajaksi.

Koulutuskokeilun aikana:

  • saat käsityksen alan ja koulutuksen vaatimuksista
  • voit saada varmuutta siitä, sopiiko suunnittelemasi ala ja koulutus sinulle
  • tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin
  • pääset kokeilemaan alan työtehtäviä ja osallistumaan opetukseen
  • tutustut alan oppimisympäristöihin ja oppilaitokseen
  • pääset keskustelemaan kouluttajien ja ohjaushenkilöstön kanssa opiskeluun liittyvistä asioista

Koulutuskokeilun kesto on 5 työpäivää, mutta maahan muuttaneiden ja vieraskielisten osalta kesto voi tapauskohtaisesti olla maksimissaan 10 päivää.

Ajankohta

Koulutuskokeilun ajankohdasta sovitaan yksilöllisesti.

Paikka

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen Nirvan toimipiste tai Tampereen Valtatien toimipiste.

Hinta

Koulutuskokeilu on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen

Koulutuskokeiluun hakeudutaan työllisyydenhoidon kuntakokeilun kautta.

Lisätiedot