TAKK Mobility 2023-2025 - Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuushanke

1.8.2023 - 31.1.2025

Rahoittaja

Erasmus+ ammatillinen koulutus. Suomessa Erasmus+-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+-ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Hankkeen tavoitteet

Erasmus+-liikkuvuushankkeet mahdollistavat opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksot Erasmus+-ohjelman maissa. Liikkuvuusjaksojen tavoitteena on kehittää TAKKin henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälistä osaamista. Liikkuvuusjaksot vahvistavat sekä opiskelijoiden että henkilöstön kielitaitoa, ammatillista osaamista, kulttuurierojen ymmärtämistä, yhteistyötaitoja ja verkostoitumista. Hankkeen aikana järjestetään 15 henkilöstön liikkuvuusjaksoa ja 15 opiskelijoiden työelämäjaksoa.

Yhteyshenkilö

Jokivuori Annika
hanketoiminnan koordinaattori
Puh. +358447906481
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti