OPVA haltuun

1.1.2022 - 31.12.2023

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus)

Toteuttajat

Turun kaupunki (koordinaattori)
Toteuttajaorganisaatiot: 63 ammatillista koulutuksen järjestäjää

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen.

Hankkeen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin ja ohjaus- ja opetushenkilöstön osaaminen ja tietoisuus OPVAsta osana opiskelijalle tarjottavia tukitoimia vahvistuu. Opiskelijat osaavat myös hyödyntää OPVAa osana oman osaamisen hankkimista. Hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti.

TAKKin yhteyshenkilö

Liljeroos Tarja
kouluttaja
Puh. +358447906457
Maahanmuuttajakoulutus
Lähetä viesti