Ammattitutkintostipendi

TAKKissa tutkinnon suorittaneet voivat hakea ammattitutkintostipendiä.

Ammattitutkintostipendi myönnetään opiskelijalle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon.

Stipendin saamisen edellytykset:

  • Tutkinnon suorittaja on suorittamispäivänä alle 68-vuotias (suorittamispäiväksi katsotaan tutkintotodistukseen merkitty päivämäärä).
  • Vähintään viiden vuoden työssäolo.
  • Asut Suomessa.

Stipendin suuruus on 414 euroa (Huom. ennen 31.12.2021 suoritetuista tutkinnoista 400 euroa).

Stipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Tutkinnon suorittamisajaksi katsotaan tutkintotodistuksen päiväys. Voit hakea stipendiä, kun olet saanut tutkintotodistuksen. 

Lisätietoja ja hakuohjeet Työllisyysrahaston sivulta www.tyollisyysrahasto.fi tai TAKKin Opiskelijapalveluilta.