Tuotekehittäjäkoulutuksesta työkaluja yrityksen kehittämiseen

- Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto toi varmuutta ja antoi eväitä liiketoiminnan ja yrityksen palveluiden kehittämiseen, kertoo Edumo Oy:n yrittäjä, insinööri (AMK) Kristiina Viitanen.

Edumo on perheyritys, joka on erikoistunut 3D-suunnitteluun, tuotekehitykseen ja koulutukseen. Yrityksen suurimpia asiakkaita ovat metalli-, auto- kumiteollisuus.

Tuotekehittäjän erikoisammattitutkintokoulutukseen Viitanen hakeutui siinä kohtaa, kun pahin taantuma iski, ja asiakkaat vetivät hankkeitaan pois. Tuli hyvä hetki kehittää yritystä ja samalla omaa osaamista.

Viitanen suoritti tuotekehittäjän tutkinnon oppisopimuksella. Se tuntui järkevimmältä vaihtoehdolta opiskeluun työn ohessa.

- Etukäteen epäilytti oppisopimuksen vaatima paperityö ja virastoissa juokseminen, mutta pelko oli turha. Oppisopimus on yrittäjän näkökulmasta helpoin ja vaivattomin koulutusmalli, hän toteaa nyt.

Oma kehityshanke koulutuksen keskiössä

Parasta tuotekehittäjäkoulutuksessa oli käytännönläheisyys: Jokaisella opiskelijalla oli oma kehitysprojekti, jota vietiin eteenpäin koko koulutuksen ajan ja jonka kautta koulutussisällöt tuotiin osaksi käytännön tekemistä. Jokaisen omaa projektia käsiteltiin koulutuksen aikana monesta eri näkökulmasta, kun niitä käytiin läpi sekä porukalla lähipäivissä että henkilökohtaisissa keskusteluissa vastuukouluttajan ja tutor-ohjaajan kanssa.

- Kehitin kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoimintaa, palveluitamme sekä sisäisiä prosessejamme, Viitanen kertoo.

Koulutuksen aikana uudistettiin Edumon strategia, sopimus- ja käyttöoikeusasiat sekä yritysilme, mm. nettisivut, toisaalta kehitettiin yrityksen palveluprosesseja ja uusia palveluita asiakkaille.  

Projektiosaamista ja ennakointia

Tuotekehittäjäkoulutuksessa painottuu projektinhallinta ja järjestelmällinen tuotteen tai palvelun kehittäminen.

- Toimin nyt itse, ja toimimme yrityksenä, aiempaa järjestelmällisemmin. Asiakasprojekteissa olemme aina tehneet esisuunnittelun huolellisesti, mutta siitä on siirrytty liian nopeasti toteutukseen. Nyt hahmotan koko prosessin merkityksen ja ymmärrän eri vaiheiden vaikutuksen lopputulokseen.

Osa koulutussisällöistä tuntui Viitasesta tutuilta jo ammattikorkeakouluopinnoista, mutta hän halusi kuitenkin käydä kaikki tarjolla olevat osiot läpi.

- Sain todeta, että en sittenkään tiedä tarpeeksi esim. strategia-, sopimus- ja talousasioista. Myös ennakointiosaaminen on osoittautunut tärkeäksi. Aiemmin elimme enemmän hetkessä, mutta nyt osaamme yrityksenä paremmin ennakoida erilaisia tulevaisuudenkuvia, ja pystymme seuraamaan etenemistä, kun suunta on selvillä.

- Yrittäjän täytyy olla koko ajan valmis kehittämään yrityksensä toimintaa. Siihen tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto tarjoaa hyviä työkaluja ja osaamista, Viitanen suosittelee.


Lue lisää tuote- ja palvelukehityksestä

Mitä Kristiina Viitaselle kuuluu 2022?

Vuonna 2015 suoritettu tuotekehityksen erikoisammattitutkinto antoi Kristiinalle eväitä kehittää perheen yritystä EduMoa, joka tarjoaa tuotekehitys- ja mallinnuspalveluita. Yrityksen oma tuotekehitys sekä liiketoiminnan kehittäminen saivat koulutuksen myötä lisää näkökulmia ja työkaluja.   

– Pidin opinnoissa erityisesti palvelumuotoilusta ja palveluiden kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Näihin aiheisiin olen perehtynyt vielä lisää opintojeni jälkeen. Kaikesta opitusta on ollut hyötyä sekä yrityksellemme että myös itselleni, Kristiina kiittää.    

– TAKK:n opinnot avarsivat ajatuksia ja antoivat uusia näkökulmia sekä uskallusta toteuttaa asioita määrätietoisesti.

Neljä vuotta vuotta myöhemmin, vuonna 2019, oli sopiva hetki siirtyä kohti uutta, kun EduMon pitkäaikainen asiakas HT Laser Oy tarjosi Kristiinalle töitä myyntiin ja tilaustenkäsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Uuden tehtävän ohella hän on edelleen osakkaan roolissa mukana perheyrityksessä, joka jatkaa toimintaansa aktiivisesti.  

 

Tilaa uutiskirje!

Valitse kiinnostavat aiheet ja tilaa!