Uhkatilanteiden hallinta -koulutusta Ylöjärvellä

20 Ylöjärven kaupungin perusterveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ammattilaista osallistui Uhkatilanteet ja niiden hallinta -koulutukseen. Osallistujat ja heidän työnantajansa olivat erittäin tyytyväisiä räätälöityyn koulutukseen.

Koulutukseen osallistujat ketoivat palautteessaan, että tietoisuus turvallisuuteen liittyvistä asioista lisääntyi valmennuksen myötä ja turvallisuuteen kiinnitetään nyt töissä enemmän huomiota. Koulutus tarjosi opiskelijoille keinoja asiakkaiden kohtaamiseen ja oman käytöksen itsetutkiskeluun. Erityisen paljon kiitosta saivat käytännön harjoittelut, joissa irrottauduttiin kiinnipitotilanteista. 

Osallistujat suorittivat turvallisuusalan perustutkintoon kuuluvan Uhkatilanteet ja niiden hallinta -tutkinnon osan. Osallistujien mielestä suoritus oli mielenkiintoinen ja konkretisoi teorian erityisen hyvin, koska tutkintosuoritus liitettiin opiskelijoiden omaan työhön. Oppisopimuksella toteutettu koulutus kesti noin 8 kuukautta. Sen järjestivät yhteistyössä Ylöjärven kaupunki, TAKK ja SASKY. 

Ylöjärven kaupungin tarpeeseen räätälöity valmennus ja sen toteutus rahoitusratkaisuineen syntyi yhteistyönä TAKKiin yrityspalveluyksikön, Hyvinvoinnin koulutusalan sekä Palvelualan koulutusalan asiantuntijoiden kanssa. 

Asiantuntijavalmentajina toimivat TAKKin Anu Erkinheimo, Jari Laine ja Jukka Mertaniemi ja koulutuksen koordinoinnista vastasi Ylöjärven kaupungin Työsuojelupäällikkö Marjo Soutolahti. 

Ensimmäisen ryhmän opiskelusta saatujen hyötyjen pohjalta toinen Uhkatilanteet ja niiden hallinta -valmennus alkaa TAKKissa heti 22.3.2018. Mukaan on ilmoittautunut 23 Ylöjärven kaupungin työntekijää. Osallistujat edustavat hyvin erilaisia kaupungin työtehtäviä. 


Lue lisää turvallisuusalasta