Tietojohtamisen kehittäminen

1.1.2022 - 31.12.2023

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
Toteuttajaorganisaatiot: 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Tietojohtamisen hanke

Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta.

Hankkeen tavoitteet

  • Parantaa koulutuksenjärjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen)
  • Parantaa koulutuksenjärjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena (Tietoa omasta toiminnasta, vertailua kansallisiin verrokkeihin)
  • Parantaa koulutuksenjärjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena
  • Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksenjärjestäjien organisaatioissa eri tasoilla ja kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella

Kiteytettynä tavoite on luoda valtakunnallisia kokonaisuuksia, käytäntöjä ja ohjeistuksia, joita kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat omassa toiminnassaan hyödyntää

Hankkeen toimenpiteet

Hanke koostuu viidestä teemoitetusta työpaketista, joihin osatoteuttajat osallistuvat eri roolien kautta: työpaketin vetäjänä, kehittäjäroolissa tai osallistuvana tahona. Teemat ovat:

  • Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen.
  • Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta.
  • Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä.
  • HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen.
  • Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen.

TAKKin yhteyshenkilö

Jokivuori Annika
hanketoiminnan koordinaattori
Puh. +358447906481
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti