Tietoa työllisyyden kuntakokeilusta

Työllisyyden kuntakokeilussa, joka alkoi 1.3.2021, osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä on siirretty lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvien kuntien tehtäviksi. Pirkanmaalta kokeilussa ovat mukana 22 kuntaa ja ne yhdessä muodostavat yhden yhtenäisen kokeilualueen. Kunnat tarjoavat laajalti työllistymistä tukevia toimintoja.

Kuntakokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa kokeilukuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Pirkanmaan kuntakokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan. OMA-valmentaja on asiakkaan henkilökohtainen koutsi, joka valmentavalla työotteella ja aktiivisella palveluohjauksella edistää asiakkaidensa työllistymistä.

Lähteet

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilu [Tampereen kaupunki - Työ ja yrittäminen - Työllisyys- ja kasvupalvelut]