Strapetsi - Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

1.12.2023-31.12.2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Turun kaupunki (koordinaattori)
Toteuttajaorganisaatiot: hankeverkostossa on mukana 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tukea ja kehittää ammatillisen koulutuksen hallintoa ja operatiivista johtoa työskentelemään nykyistä systemaattisemmin ja ajantasaisemmin. Hankkeessa huomioidaan henkilökohtaistaminen, osaamisen kehittyminen, yhteistyö työelämän kanssa ja tietojärjestelmien hyödyntäminen. Hankkeessa laaditaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen.

Hankkeessa on neljä kehittämiskokonaisuutta:

  1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
  2. Laadunhallinnan ja - johtamisen osaaminen
  3. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
  4. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen.

TAKK osallistuu työpaketteihin 1, 2 ja 4.

Lisätietoa löytyy Strapetsi-hankkeen verkkosivuilta.

TAKKin yhteyshenkilö

Jokivuori Annika
hanketoiminnan koordinaattori
Puh. +358447906481
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti