Älykkäät ohjaukset moderneissa energiajärjestelmissä

1.1.2021 - 31.8.2023

Rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2014-2020

Toteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu (koordinaattori) ja TAKK.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen vaikutuksena pirkanmaalainen uusiutuvan sähköenergian älykkäiden ohjausten osaaminen nousee huipputasolle Suomessa. Konkreettisina tuloksina syntyy älykkäiden ohjausten periaatteet erilaisissa käyttötilanteissa sekä älykkäiden ohjausten käytännön demonstraatiot Pirkanmaalle rakennetun uusiutuvan sähköenergian innovaatio- ja demonstraatioympäristössä. Hankkeessa syntyvät tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä, sillä tuloksista kirjoitetaan julkaisuja, ja tulokset myös jaetaan hankkeen järjestämissä työpajoissa. Hankkeen välittömät vaikutukset liittyvät modernien sähköenergiakäyttöjen ohjausperiaatteisiin ja niiden hyödyntämiseen, kun taas pidemmän aikavälin vaikutukset edesauttavat yleisemmin uusiutuvan energian hyödyntämisen tehostamista sekä alalla toimivien yritysten toimintaedellytysten kohentamista.

Tavoite ja tehtävät

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen yhteishankkeessa "Energian varastointiratkaisut osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä" on Pirkanmaalle rakennettu modernien sähköenergiajärjestelmien innovaatio- ja demonstraatioympäristö, joka tarjoaa tekniset mahdollisuudet energiamurroksen aiheuttamien uusien sähköenergiakäyttöjen toteuttamiseen. Järjestelmän avulla on mahdollista esimerkiksi osallistua sähköverkon tehotasapainon hallintaan energiavaraston avulla, leikata sähköverkon tehopiikkejä energiavaraston avulla esimerkiksi sähköautojen lataamisen yhteydessä tai muussa kiinteistökäytössä sekä tasata sääriippuvan sähköntuotannon tuotantotehoa energiavaraston avulla. Järjestelmä on rakennettu kahteen perävaunuun, mikä mahdollistaa staattista järjestelmää merkittävästi laajemmat käyttövaihtoehdot. Energiajärjestelmä on käytännössä mahdollista viedä kaikkiin sellaisiin paikkoihin, joihin pääsee autolla. Järjestelmä on teknisiltä ominaisuuksiltaan erittäin monipuolinen.

Tässä hankkeessa on tarkoitus kehittää modernien sähköenergiakäyttöjen älykkäitä ohjauksia ja demonstroida niitä kyseisessä innovaatio- ja demonstraatioympäristössä. Teemat ovat jo nyt kaupallisesti kiinnostavia, ja mukana onkin useita yrityksiä. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä pk-yritysten kanssa tekoälypohjaisia ratkaisuja modernien energiajärjestelmien ohjaamiseen.

Lisää hankkeesta

Yhteyshenkilöt

Aki Korpela
aki.korpela@tuni.fi