Ekologinen kestävyys

TAKK on sitoutunut järjestelmällisesti vähentämään energiankulutustaan ja haitallisia ympäristövaikutuksia niin koulutustoiminnassa kuin koulutusympäristöjen ylläpidossa.

TAKKin strategiakausittain päivitettävän energiatehokkuus- ja ympäristöohjelman tavoittena on opiskelijoiden ja henkilöstön ympäristö- ja energiatehokkuustietoisuuden lisääminen, toimintojen tehostaminen sekä ympäristökuormituksen keventäminen.

Ohjelmassa on on asetettu tavoitteet energian-, sähkön, ja kaukolämmön kulutuksen vähentämiseksi, kierrätysasteen kasvattamiseksi sekä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Ohjelma vastaa energiatehokkuuslain vaatimuksiin energiatehokkuusjärjestelmästä. Myös turvallisuutta koskevat laadunohjauksen ja -varmistuksen menettelyt on luotu ja toiminnan systemaattisuus varmistettu.

TAKKin kiinteistöille on laadittu omat jätehuoltosuunnitelmansa ja ympäristöasioiden seurantaan on kehitetty mittaristot. Ympäristöriskien kartoitus tehdään säännöllisin väliajoin ja havaitut riskit korjataan. Jätehuoltoraporttia seurataan reaaliajassa, ja sen pohjalta asetetaan tulevat tavoitteet.

Energiatehokkuussopimus

TAKK on mukana elinkeinoelämän energiatehokkuusjärjestelmässä. Energiatehokkuussopimuksella on sitouduttu alentamaan energian kulutusta jo vuodesta 2011 alkaen. Energiankulutuksen vähentämisessä on onnistuttu mm. uusimalla kiinteistöteknisiä järjestelmiä. Olemme mukana myös sopimuskaudella 2017-2025 (lue lisää).

Energian tuotanto

Energiatehokkuuden lisääminen ja luonnonvarojen käytön rajoittaminen ovat merkittäviä näkökohtia TAKKin kiinteistöjen ylläpidossa ja kehittämisessä. TAKKin ostamasta sähköenergiasta 100 % tuotetaan uusiutuvilla kotimaisilla energialähteillä.

Energiaa auringosta

Vuonna 2021 asennettiin Nirvan kiinteistön katolle 150 kW:n aurinkosähkövoimala. Kenttään on asennettu 420 kappaletta 400 watin paneeleita, paneliteho 168 kilowattia. Aurinkoenergiakenttä tuottaa ennakkolaskelman mukaisesti 138 000 kilowattituntia, eli 138 MWh. Tuotanto vastaa noin 8,8 prosenttia TAKKin Nirvan kampuksella käyttämästä sähköenergiasta. Lue lisää.

Jätehuolto

Tavoitteena on vähentää TAKKin toiminnan ympäristökuormitusta - jätteiden lajittelu on tärkeä osa tavoitteen toteutumista. Lajittelemalla jätteet oikein varmistetaan materiaalien kierrätys uusiksi tuotteiksi. Monialaisessa talossa syntyy monenlaista lajiteltavaa. Jokainen vastaa omalla toiminnallaan jätehuollon onnistumisesta.