VIERKO -
Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa

20.11.2023-31.12.2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttajat

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda (koordinaattori)
Toteuttajaorganisaatiot: hankeverkostossa on mukana 62 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua sekä kootaan ja tuotetaan selkokielistä materiaalia. Hankkeessa kehitetään myös vieraskielisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista.

Hankkeessa on viisi työpakettia:

1. Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat
2. Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen
3. Osaamisen tunnistamisen keinot
4. Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt
5. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen.

TAKK on mukana työpaketeissa 1, 2 ja 4.

TAKKin yhteyshenkilö

Jokivuori Annika
hanketoiminnan koordinaattori
Puh. +358447906481
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti