Palvelulogistiikan ammattitutkinnon, varastoalan osaamisalan suorittaneet työskentelevät esimerkiksi erilaisissa kaupan ja teollisuuden alan varastoissa työntekijöinä tai esimiestehtävissä. He pitävät huolen tavaravirtojen sujuvuudesta ja hallitsevat tarvittavien tietojärjestelmien käytön.

Nykyaikaiseen varastotyöhön kuuluu usein myös asiakaspalvelua sekä erilaisten tavaransiirtoon liittyvien koneiden käyttöä. Työssä on huomioitava erilaisten tavaroiden varastoinnin olosuhteiden erityisvaatimukset.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto-opinnoissa painotetaan sisäisten kuljetusten tehokkuutta ja turvallisuutta. Palvelulogistiikan ammattitutkinto -koulutus syventää varastoalalla toimivan ammattilaisen osaamista ja antaa valmiuksia toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun.

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon sisältö

Pakolliset tutkinnon osat

  • varastotyön tekeminen
  • varastotyön suunnittelu

Lisäksi valitaan ja suoritetaan yksi valinnainen tutkinnon osa

  • palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen
  • perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin
  • logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu
  • operatiivisten hankintojen valmistelu ja toteuttaminen
  • varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa
  • huolinta.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Palvelulogistiikan ammattitutkinto, Varastologistiikan osaamisala Oppisopimuskoulutus
27.01.2022—31.05.2023

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys toimialastaan ja organisaatiosta, jossa työskentelee. Hän työskentelee itsenäisesti, asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti noudattaen alansa säädöksiä ja määräyksiä. Työssään hän osaa hyödyntää ohjaus- tai varastonhallintajärjestelmiä.

Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on keskeisten varastotöiden edellyttämä ammattitaito. Hän käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella työtään siten, että hän ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua.

Tavoite

Tarkoitus on syventää varastoalan osaamista ja luoda valmiuksia toiminnan kehittämiseen sekä suunnitteluun. Valmentavan koulutuksen avulla opiskelija saa valmiudet palvelulogistiikan ammattitutkinnon suorittamiseen varastoalan osaamisalalla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu varastoalan työtehtävissä toimiville, joilla on ammatillinen perustutkinto tai aikaisempaa kokemusta varastoalan työtehtävistä.

Kesto

Oppisopimuksen kesto 1,3 vuotta. Teoriaopinnot 27.1.2022- 2.3.2023, jonka jälkeen tutkintotilaisuuksien suorittaminen.

Ajankohta

27.01.2022—31.05.2023

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen

Hakuaika: 11.08.2021—28.02.2022

Hakeutuminen sähköisellä hakulomakkeella. 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Suurin osa oppimisesta tapahtuu käytännönläheisesti omalla työpaikalla. Oppilaitos järjestää luento- ja verkkokoulutuksena työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan tietopuolisen koulutuksen. Opintoihin kuuluu myös omaan työpaikkaan liittyviä ohjattuja ja itsenäisiä harjoituksia ja itsenäistä opiskelua.
Lähipäivien määrä on noin 15 päivää. Lähipäiviä on keväisin ja syksyisin 5-6. Lähipäivä alkaa klo 8.15 ja päättyy 15.00. Lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä, jotka palautetaan TAKKin verkko-oppimisympäristöön.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

Varastotyön tekeminen

Varastotyön suunnittelu

 

Lisäksi seuraavista aiheista valitaan ja suoritetaan yksi valinnainen tutkinnon osa:

Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen

Perehdyttäminen ja työopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin 

Logistiikkapalvelujen myynti ja asiakaspalvelu

Operatiivisten palvelujen hankinta ja toteuttaminen

Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa

Huolinta

 

Lisätiedot

Kouluttaja Ville Kulmakorpi, p. 044 7906 248
Kouluttaja Annaleena Ryömä, p. 044 7906 662
Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta: koulutustarkastaja Aro Maiju, p. 044 7906 411

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi