Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari tai lattianpäällystäjä

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari tai lattianpäällystäjä

Pintakäsittelyalan perustutkinnossa opiskellaan joko maalariksi ja lattianpäällystäjäksi.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Pintakäsittelyalan perustutkinnon opinnoissa maalari saa laajat perusvalmiudet maalausalan vaihteleviin työmaatehtäviin. Rakennusmaalari hallitsee uudis- ja remonttimaalauksen kaikki työvaiheet itsenäisesti vaativista pohjatöistä pinnan viimeistelyyn asti.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, lattianpäällystäjä

Pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittanut lattianpäällystäjä hallitsee lattianpäällystyksen kaikki työvaiheet itsenäisesti vaativista pohjatöistä pinnan viimeistelyyn asti.

Lattianpäällystäjät työskentelevät yleensä matto-, laatta- tai parkettitöihin erikoistuneissa lattiafirmoissa. Osa työllistyy yksityisyrittäjinä. Työt liittyvät sekä uuden rakentamiseen että vanhan remontoimiseen.

Pintakäsittelyalan perustutkinto sekä alalle tuleville että alalla jo työskenteleville

Pintakäsittelyalan perustutkinto sopii rakennusmaalauksesta tai lattianpäällystyksestä kiinnostuneille, sekä alalle tuleville että jo alan työkokemusta hankkineille. Sopiva lähtötaso on esimerkiksi vuosi alan työkokemusta tai rakennusalan tutustumisjakson käyminen.

Pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaminen

Pintakäsittelyalan perustutkinnon koulutukseen kuuluu lähiopetusta oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta työsalissa ja työmailla. Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät opiskelijalle henkilökohtaisen suunnitelman opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus - tuttuihin asioihin ei tarvitse käyttää aikaa.

Pintakäsittelyalan perustutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinnon sisältö

Maalarin perustutkintoa varten suoritetaan kaksi pakollista tutkinnon osaa

 • Rakennusten korjausmaalaus
 • Uudisrakennusmaalaus

Ja vähintään neljä valinnaista tutkinnon osaa
*merkitty vastaa laajuudeltaan kahta tutkinnon osaa.

 • Pientalojen ulkomaalaus
 • Rakennuspintojen ruiskumaalaus
 • Ruiskutasoitetyöt*
 • Tapetointi
 • Erikoismaalaus

Lattianpäällystäjä, pintakäsittelyalan perustutkinnon sisältö

Lattianpäällystäjän perustutkintoa varten suoritetaan neljä tutkinnon osaa

 • Lattianpäällystyksen perustyöt
 • Mattotyöt
 • Parkettityöt
 • Lattialaatoitus

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta Lisätiedot
Pintakäsittelyalan perustutkinto, oppisopimus Sisustaminen ja pintakäsittely Tutkintoon valmistava;Oppisopimuskoulutus 01.08.2018—31.07.2020
Tavoite

Koulutuksessa suoritetaan pintakäsittelyalan perustutkinto (maalari) osa tai osia siitä. Koulutus antaa opiskelijalle hyvät perusvalmiudet työskennellä maalarina. 

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on maalausalalle soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta http://www.takk.fi/opiskelijalle/oppisopimus.html

Toteutus

 

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jossa pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Tämän lisäksi lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.

Koulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään koulutuksen sisältö ja toteutusaika ja nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

Yrittäjän oppisopimuksessa nimetään mentori, joka on toinen, yleensä kokeneempi yrittäjä. Mentori tukee mm. tavoitteiden asettamisessa ja yrityksen kehittämisessä. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään TAKKin oppisopimuspalveluista.

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta http://www.takk.fi/opiskelijalle/oppisopimus.html

 

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu (HOKSin) mukaisesti seuraavista ammatillisen perustutkinnon osista:

- Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
- Uudisrakennusmaalaus, 35 osp
- Rakennuspintojen ruiskumaalaus, 15 osp
- Ruiskutasoitetyöt, 30 osp
- Mukailumaalaus, 15 osp
- Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp
- Tapetointi, 15 osp
- Erikoismaalaus, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkintoon kuuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

ePerusteet

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.08.2018—15.12.2018

Hakeutuminen verkkolomakkeella.

 

Mikäli koulutuksen hakulomake ei ole auki, voit hakeutua yleisellä lomakkeella

Oops, an error occurred! Code: 20180924214211779bef06

Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

 

Koulutussuunnittelija Jyrki Salakoski
puh. 044 7906 332
jyrki.salakoski@takk.fi

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta
Koulutustarkastaja Marianna Arvola, puh. 044 7906 411
marianna.arvola@takk.fi

Rakennusmaalarin koulutus/ pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari Sisustaminen ja pintakäsittely Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 03.09.2018—31.12.2019
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen rakennusmaalarin tehtäviin. Koulutuksen aikana suoritetaan pintakäsittelyalan perustutkinto (maalari) tai osia siitä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille maalariksi aikoville henkilöille. Opiskelijalla tulee olla riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalalla työskentelyyn sekä valmius ottaa vastaan tarjolla olevaa rakennusmaalarin työtä.

Toteutus

Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan tavoitteet ja aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Tavoitteena voi olla koko tutkinto tai osatutkinto.

Koulutus koostuu lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta rakennustyömailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisimman paljon todellisilla rakennustyömailla. Pintakäsittelyalan perustutkinnon näytöt tehdään pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä rakennustyömailla tai työmaan kaltaisessa ympäristössä. Käytännönläheisessä, työssäoppimiseen painottuvassa opiskelussa opiskelijalla on oiva mahdollisuus näyttää motivaationsa ja taitonsa työnantajalle sekä sijoittua työelämään.

Koulutus on päätomista.

Sisältö

Rakennusmaalarin koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista ammatillisen tutkinnon osista:

* Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
* Uudisrakennusmaalaus, 35 osp
* Rakennuspintojen ruiskumaalaus, 15 osp
* Ruiskutasoitetyöt, 30 osp
* Mukailumaalaus, 15 osp
* Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp
* Tapetointi, 15 osp
* Erikoismaalaus, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.

Koko tutkinto on laajudeltaan 180 osp.

Tutkinnon perusteet 1.8.2018

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Paikka

TAKK, rakentaminen
Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Ammatillinen työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.08.2018—01.10.2018

Tarkemmat hakuajat ja hakeutuminen koulutuksen tiedoista löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella työ- ja elinkeinotoimisto te-palvelut.fi -sivustolta (www.te-palvelut.fi).

Hakemuksia koulutukseen voi jättää jatkuvasti ja koulutushakemus on voimassa siihen saakka kunnes valintapäätös on tehty.
Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa annettujen tietojen perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Selvitä hakemuksen "Tarkemmat perustelut" -kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut rakennusmaalarin koulutuksesta/työstä ja miksi haet juuri tähän koulutukseen. Puutteellisesti täytetyt hakemukset voidaan hylätä.

Syksyn aloituspäivät: 3.9. ja 5.11.. Varmista hakuajat te-toimiston sivuilta.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jyrki Salakoski p. 044 7906 332, sp. jyrki.salakoski@takk.fi

Työlinjan koulutusneuvonta p. 0295 020 702
ma-to klo 8-17, pe klo 10-17, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Pintakäsittelyalan perustutkinto Sisustaminen ja pintakäsittely Tutkintoon valmistava 03.09.2018—31.07.2020
Tavoite

Koulutuksessa suoritetaan pintakäsittelyalan perustutkinto (maalari) osa tai osia siitä. Koulutus antaa opiskelijalle hyvät perusvalmiudet työskennellä maalarina. 

Rakennusalalla pintakäsittelyalan perustutkinnon suorittaneet työllistyvät maalaus- ja tapetointitöihin.

Kohderyhmä

Alalle aikoville. Tutkinnon suorittanut toimii pintakäsittelyalan monipuolisissa työtehtävissä erilaisissa asiakaskohteissa. Tutkinnon suorittaja saa perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Hän oppii itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat sekä ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, yrittäjyyden ja asiakaspalvelun merkityksen.

Opiskelijalla tulee olla riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet alalla työskentelyyn.

Toteutus

Koulutus on päätoimista ja toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti päivä-/monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön työtehtävissä.

Koulutus alkaa lähiopetuksella ja työelämän edellyttämillä turvallisuuskoulutuksilla. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä.

Omahetoisessa koulutuksessa lomajaksot (5 pv) kesäkuussa ja joulukuussa.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin perusteella seuraavista pintakäsittelyalan perustutkinnon (maalari) ammatillisista tutkinnon osista:

- Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
- Uudisrakennusmaalaus, 35 osp
- Rakennuspintojen ruiskumaalaus, 15 osp
- Ruiskutasoitetyöt, 30 osp
- Mukailumaalaus, 15 osp
- Pientalojen ulkomaalaus, 15 osp
- Tapetointi, 15 osp
- Erikoismaalaus, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Pintakäsittelyalan perustutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.

ePerusteet

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan

Paikka

TAKK, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere (Nirvan kampus)

Hinta

 

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

 

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.08.2018—30.09.2018

Hakeutuminen verkkolomakkeella.

 

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella, aloitus joustavasti. Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, joten tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu.

Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jyrki Salakoski
jyrki.salakoski@takk.fi
puh. 044 7906 332

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaan, koko tutkinto 180 osaamispistettä.
Omaehtoinen koulutus on päätoimista ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta. Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. opintotuella tai aikuiskoulutustuella.

 

Jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella. Huomioi, että opiskelun tukemisesta on aina sovittava TE-toimistossa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

 

www.kela.fi/opiskelijat

www.koulutusrahasto.fi

www.te-palvelut.fi

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista:

http://www.takk.fi/opiskelijalle/hakeutuminen/opintoetuudet.html

opintoneuvonta@takk.fi

puh. 044 790 6400

Lisätiedot

Uusitalo Marko
koulutuspäällikkö
Puh. +358 44 7906 330
marko.uusitalo@takk.fi

Lähetä viesti

Lisätiedot

Salakoski Jyrki
kouluttaja/koulutussuunnittelija
Puh. +358 44 7906 332
jyrki.salakoski@takk.fi

Lähetä viesti

Tilaa koulutusvahti

Voit tilata sähköpostiisi ilmoituksen, kun seuraava koulutus julkaistaan.