Opintojen aloitus

Opintojen alkuvaiheessa tehdään opiskelusuunnitelma, jonka mukaan koulutuksessa lähdetään etenemään. 

Keskeisiä asioita TAKKin toiminnassa ovat tasa-arvo, suvaitsevaisuus, toisen kunnioittaminen ja huomioon ottaminen sekä työrauhan antaminen. Me kaikki voimme vaikuttaa käytöksellämme myös ympäristömme siisteyteen ja viihtyvyyteen. TAKKin järjestyssäännöissä kerrotaan tarkemmin, miten yhteisesti teemme TAKKista turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön kaikille.