Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, työttömille tai työttömyysuhanalaisille IV-alan työstä kiinnostuneille henkilöille, joilla on riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet työskennnellä alalla ja joilla on vähintään B-ajokortti. Myös hyvät sosiaaliset taidot ovat edellytys. Aiempi alan koulutus/työkokemus tai työympäristön tuntemuskin katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa.

Koulutus soveltuu esim. rakennusalalla työtä tehneille, joilla ei ole koulutusta ja jotka haluavat lisätä työllistymismahdollisuuksia laajentamalla ja täydentämällä ammatillista osaamistaan talotekniikka-alalle.

Toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua pääasiassa lähiopetuksena tai ohjattuna työssäoppimisena ilmastointialan yrityksessä. Koulutukseen sisältyy lomaa 5 päivää, jos koulutuksen kesto on 6 kuukautta oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissunnitelman mukaan. Mahdollinen lomajakso on viikko 26.

Aloitusjakson aikana opiskelijan osaaminen kartoitetaan, ja hänelle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma aiemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Jakso sisältää ohjaavan ja ammatillisen koulutuksen elementtejä sekä tarvittaessa oppimisen tukipalveluita. Aloitusjaksolla myös suoritetaan/päivitetään tarvittavat lupakorttikoulutukset.

HUOM. Ammatillisen koulutusosion sisältö, aloitusaika ja kesto vaihtelevat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. ALOITUSJAKSO JA AMMATILLINEN KOULUTUSOSIO EIVÄT AINA TOTEUDU YHTÄJAKSOISENA KOULUTUKSENA. Työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi koulutukseen sisällytetään 1-3 työssäoppimisjaksoa koulutuksen pituudesta riippuen.

Sisältö

Ammatillisen koulutusosion sisältö

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan voidaan sisällyttää 1-6 aihealuetta seuraavista aihesisällöistä:
- Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
- Ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- Kiinteistöautomaatio
- IV-koneiden huolto
- Lämmitysjärjestelmien mittaus ja tasapainotus
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista, Ympäristömi-nisteriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, Ympäristömi-nisteriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Ajankohta

13.05.2019—24.01.2020

Kesto

10 pv kestävä aloitusjakso ja enintään 8 kuukautta kestävä ammatillinen koulutusosio.

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista

Työlinjan koulutusneuvonta, p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Hakeutuminen
Hakuaika: 11.04.2019—24.04.2019

Työvoimakoulutukseen haetaan te-toimiston sivuilta www.te-palvelut.fi sähköisellä hakulomakkeella (tiedot välilehti). Koulutuksen numero on 685701.
Huomioi, että avoimella hakulomakkeella (ilman tunnisteita) tehdyn hakemuksen voimaantulo edellyttää aina hakemuksen vahvistamista TE-toimistossa ennen koulutuksen hakuajan päättymistä.

Opiskelijavalinnassa arvioidaan mm. koulutustarvettasi ja motivaatiotasi IV-alan koulutukseen/tehtäviin, joten omat perustelusi koulutukseen hakeutumiselle ovat tärkeät, ja hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa voit kertoa miten arvioit koulutuksen lisäävän työllistymismahdollisuuksiasi ja näkemyksesi siitä millaiseen työympäristöön ja tehtäviin haluaisit sijoittua koulutuksen suoritettuasi.

Valinta-aikataulu on tiukka, joten kutsut haastatteluun lähetetään tekstiviestillä. Hakemuksen tilannetta kannattaa seurata myös verkossa (mm. haastattelukutsu, valintapäätös): www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> henkilöasiakas -> Koulutushakemusteni tilanne.

Hakuaika päättyy 24.4.2019. Haastattelut järjestetään 2.5.2019 Pirkanmaan TE-toimistossa. Haastattelun ajankohtaa ei valitettavasti aina ole mahdollista siirtää, joten hakijalla tulisi olla valmius osallistua haastatteluun ilmoitettuna päivänä.

Lisätiedot

Kouluttaja Heikki Mahlamäki 044 7906 299
s-posti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

 

Lue lisää