Koneistajan täydennyskoulutus

Koulutus on tarkoitettu syventämään/täydentämään olemassaolevaa koneistusosaamista. Tavoitteena on, että opiskelija koulutuksen suoritettuaan selviytyy itsenäisesti ammattialan perustyötehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koneistuksen perustaitoja tarvitaan metallialan tuotteiden osavalmistuksessa. Keskeisimmät työstömenetelmät ovat manuaalisorvaus, -jyrsintä ja -hionta. Ammattitaidon perustana on manuulityöstö, mutta automaatiosovelluksest ja tietotekniikka valtaavat alaa yhä voimakkaimmin (CNC).

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu metallialan koneistustehtäviin aikoville, joilla ei fyysisiä esteitä metallityön tekemiseen ja joilla on mahdollisuus työskennellä vähintään 2-vuorotyössä. Opiskelijalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Koulutukseen voivat hakea myös koneistajaksi valmistuneet, jotka haluavat syventää ammattitaitoaan työllistymisen edistämiseksi.

Toteutus

Koulutuksen alussa tehdään opiskelijan taustat huomioiden henkilökohtainen oppimissuunnitelma sekä varmistetaan opiskelijan soveltuvuus koneistusalan ammatteihin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua sekä työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen tapahtuu väliharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja/taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.

Koneistajan täydennyskoulutuksen sisältö

 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Koneistuksen perustyöt
 • Levytöiden ja hitsauksen perustyöt
 • Koneistus
 • Manuaalikoneistus
 • CNC-sorvaus
 • CNC-jyrsintä
 • CAD/CAM -2d-työstöratojen valmistus
 • CAD/CAM -3d-työstöratojen valmistus
 • Konepajamittaus.

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Koneistajan täydennyskoulutus Kone- ja metallitekniikka Työvoimakoulutus;Tutkintoon valmistava Joustava aloitus
Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistymiseen johtavaa yksilöllisesti räätälöityä koulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti koneistajan työstä kiinnostuneille, työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet koneistusalan tutkinnon tai tehneet koneistustyötä, mutta kaipaavat päivitystä tai vahvistusta osaamiseensa.

Koulutukseen valittavalla tulee olla valmiudet työskennellä alalla vähintään 2-vuorotyössä eikä hänellä saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Kesto


Koulutuksen kesto on yksilöllinen, 1-8 kk - harkinnavaraisesti koulutuksen kestoa voidaan jatkaa.

Ajankohta

Seuraava aloitus 4.2.2019. HAE HETI!

Nonstop -koulutusta

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 15.02.2019—07.04.2019

Tämän ilmoituksen Tiedot-välilehden "Hae tähän koulutukseen" -painikkeen kautta sähköisellä lomakkeella tai oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten hakemus kannattaa täyttää huolellisesti. Selvitä hakemuksen "tarkemmat perustelut" -kohdassa, miksi juuri sinä olet kiinnostunut kiinnostunut täydentämään osaamistasi ja millä osa-alueella. Muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee myös selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa.

Valinta-aikataulu:
Haku päättyy: 7.4.2019
Paperivalinta: 8.4.2019
Haastattelut: 16.4.2019-18.4.2019, klo 08:15-16:30 välisellä ajalla, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Nirvan toimpiste, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 TAMPERE. Koneistussalin "yläparvi", luokkahuonen 2027.

Koulutus alkaa: 29.4.2019

 

Hakemuksen tilannetta voi seurata netin kautta (mm. haastattelukutsu, valintapäätös):
www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> Henkilöasiakkaat -> Koulutushakemusteni tilanne.

Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuksessa:
www.te-palvelut.fi -> Työnhakijalle -> Työvoimakoulutus -> Taloudellinen tuki.

Toteutus

Koulutuksen pääpaino on tehdasmaisessa tekemisessä, jossa käytännön osuus on hallitseva. Tavoitteena on itsenäinen, ongelmanratkaisukykyinen ja laadukas työskentely ajanmukaisella CNC-koneella (sorvi/jyrsin).
Koulutukseen sisältyvän työssäoppimisen tarkoituksena on kyseiseen yritykseen työllistyminen.
Työssäoppimisen kesto 6 viikkoa.

Sisältö
 • Koulutuksen alussa koulutus mukautetaan henkilökohtaisen lukusuunnitelman mukaisesti:
  Koulutuksen osia:
  - koneenpiirustus
  - menetelmäsuunnittelu (terät, kiinnitys)
  - mittaustekniikka
  - CNC-ohjelmointi
  - koneasetusten teko
  - laadunvalvonta
  - CAD/CAM
  - CNC moniakselisuus
  - robotiikka
Lisätiedot

Kouluttaja Jarkko Kortehisto, puh. 044 790 6258

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi