Ammattitaidon kartoitus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille kotityö- ja puhtausalan koulutusta tai kokemusta omaaville työntekijöille. Koulutuksen aikana opiskelijalle laaditaan erillinen ammattitaidon ja työllistymismahdollisuuksien kartoitus. Kartoitus sisältää opiskelu- ja käytännönnön työn valmiuksien kartoittamista.

Kartoituksen pituus on 1-10 pv. Tarvittaessa aikaa pidennetään. Hakemuksia voi jättää non-stopina, koulutuksen valinnat ja aloitukset toteutetaan non-stopina.

 

Tavoite

Ammattitaidon kartoituksen tavoitteena on selvittää henkilön nykyinen ammattitaito suhteessa koti- ja puhtauspalvelualan nykyvaatimuksiin. Tavoitteena on saada realistinen kuva osaamisesta sekä saada konkreettinen suunnitelma ammattitaitojen päivittämiseen/uuden hankkimiseen, jotta työllistymismahdollisuudet paranisivat.

Toteutus

Kartoitusjaksolla henkilöt osoittavat oman osaamisalueensa käytännöntyötä tehden kouluttajan todennettua osaaminen.

Kartoituksessa käydään läpi alan yleiset ammattitaitovaatimukset (asenne, motivaatio, terveys) sekä alan syvällisempi osaaminen. Tämän koulutuksen aikana ei varsinaisesti opiskella uutta vaan luodaan polku työllistymismahdollisuuksien parantamiselle (kouluttautuminen, työnhakutekniikan parantaminen).

Sisältö

- alan yleiset ammattitaitovaatimukset
- lähtötason kartoitus
- omien valmiuksien kartoittaminen
- ammattitaidon kartoittaminen koti- ja puhtauspalveluissa
- oma jatkosuunnitelma tulosten perusteella
- eri koulutusmahdollisuudet
- työnhakusuunnitelma.

Ajankohta

15.02.2019—01.03.2019

Hakeutuminen
Hakuaika: 07.01.2019—30.06.2019

Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston Internet-sivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella.

Hakijat valitaan hakemusten perusteella, joten hakemus tulee täyttää huolellisesti. Selvitä hakemuksen Tarkemmat perustelut -kohdassa miksi arvioit tarvitsevasi ammattitaidon kartoitusta. Lisäksi muualta kuin Tampereen seudulta olevien hakijoiden tulee selvittää, miten majoitus järjestyy, koska kouluttajalla ei ole asuntolaa. Puutteellisesti täytetyt hakemukset voidaan hylätä.

Lue lisää