Nyt uusi mahdollisuus hankkia sekä perusosaaminen että työpaikka palvelualalta. Työllisty joustavasti monipalvelutyöntekijäksi ateria- ja puhdistuspalvelualan yrityksiin ja suorita osatutkinto oppisopimuksella.

Kohderyhmä

Monipalvelutyöntekijä osallistuu palvelusopimusten mukaisiin tehtäviin siivous-, ateria ja/tai toimitilapalveluja tarjoavissa organisaatioissa. Koulutukseen haetaan asiakaslähtöisiä henkilöitä.

Sisältö

Alussa yksilökohtainen osaamisen kartoitus ja tutkinnon osan valinta

* Perehdytään työpaikan yritykseen työympäristönä, suoritetaan ammatillisina opintoina alan ammatin perusteita, hätäensiapu, hygieniapassi, turvakortti.
* Tutkinnon osan ammatilliset opinnot: tavoite on opiskella valitun tutkinnonosan ammatin keskeisiä perusosaamisalueita. Lisäksi suoritetaan EA I.
* Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä.
* Tutkinnon osan näytön suoritus.
* Jatkosuunnitelmat.

 

Ajankohta

16.11.2018—29.03.2019

Kesto

4 kuukautta.

Koulutuksen aloitus joustavasti kuukausittain.

Paikka

Teoriakoulutus toteutetaan Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen Nirvan toimipisteessä osoitteessa Kurssikeskuksenkatu 11 ja työssä oppiminen Opteamin kautta alan yritysten työkohteissa.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.06.2018—31.12.2018

Hakeudu oppisopimuskoulutukseen oheisella lomakkeella. Yritys haastattelee hakijat ja tekee valinnat sen jälkeeni.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksesta:

TAKK
Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
puh. 044 790 6305,
eija.jarvilahti@takk.fi

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Marianna Arvola
puh. 044 790 6411
marianna.arvola@takk.fi

Lue lisää