Pirkanmaan TE-toimisto järjestää Pirkanmaan ELY:n ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa yhteistyössä työelämäpainotteisen Rekrykoulutuksen, jonka tavoitteena on kouluttaa sähkö- ja televerkkoasentajia. Koulutukseen osallistuvat seuraavat yritykset: Exsane Oy (www.exsane.fi) Sähkölandia Oy (www.sahkolandia.fi) ja Tampereen Vera Oy (www.tampereenvera.fi).

Tavoite

Tavoitteena on, että koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet sähköverkkoasentajat tulevat työllistymään mukana olevien yritysten työkohteissa, jotka sijaitsevat Pirkanmaan alueella. Alan työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pääasiassa Pirkanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka haluavat kouluttautua tähän monipuoliseen tehtävään ja työllistyä sähköverkkoalalle.

Koulutus on tarkoitettu sähkönjakeluverkon rakentamisesta kiinnostuneille henkilöille, joilla on jo suoritettuna sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto ja mielellään työkokemusta sähkö- ja automaatioalan töistä. Hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa, ajokorttivaatimus vähintään B, mielellään BC.

Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat tehtävästä ja alasta kiinnostuneet henkilöt, jotka soveltuvat aikaisemman kokemuksensa tai koulutuksensa perusteella sähköverkkoasentajan tehtävään.

 

Toteutus

Sähköverkkoasentajan ammatti edellyttää sähköteknistä osaamista ja energiantuotannon tuntemusta. Ammatissa on osattava lukea ja tulkita sähköpiirustuksia sekä asennusohjeita.

Työssä tarvitaan tarkkuutta, huolellisuutta sekä hyvää hahmottamis- sekä keskittymiskykyä. Työtehtävissä tarvitaan myös kärsivällisyyttä ja rauhallisuutta, sillä tehtävän työn jälki on oltava laadukasta ja työturvallisuus on huomioitava kaiken aikaa. Hyvään ammattitaitoon kuuluvat sähköturvallisuusmääräysten tunteminen ja niiden ehdoton noudattaminen.

Sähköverkkoasentajan pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti, mutta myös ryhmässä. Työssä tarvitaan hyviä asiakaspalvelutaitoja, sillä esimerkiksi mittarointityöt tehdään pääosin asiakkaiden luona.

Tyydyttävä englannin kielen hallinta katsotaan eduksi työtehtävien hoidossa (ei kuitenkaan välttämätön).

Tekniikan kehittyminen edellyttää jatkuvaa opiskelua ja uuden omaksumista.

Sisältö

Koulutuksen sisältö pääpiirteittäin:
- Kortit: SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus, Työturvallisuus, Tieturva 1, Tulityökortti, EA 1
- Energian siirron ja jakelun selvittäminen
- Suojavälineiden ja laitteiden käyttäminen, sähkötyöturvallisuusmääräysten mukainen toiminta
- Asiakaspalvelu, taloudellisuus, laatu
- Suunnitelmakuvien lukeminen
- Työkohteen jännitteettömyys, käyttötoimenpiteet, varmistaminen, työmaadoituksen tekeminen
- 20 kV, 1 kV ja 0,4 kV maakaapeliverkon sekä ilmajohtoverkon rakentaminen ja tarvikkeet
- Muuntajan, katkaisijan, erottimen ja mittamuuntajan merkitys, tarvikkeet ja asentaminen
- Työssäoppiminen (84 pv, koko koulutuksen kesto 120 pv).

Ajankohta

11.03.2019—30.08.2019

Hakeutuminen
Hakuaika: 24.01.2019—20.02.2019

INFOTILAISUUS KOULUTUKSESTA: 6.2.2019 klo 13 - 15 Pirkanmaan TE-toimisto, Pellavatehtaankatu 25, Tampere, esittelytila Satiini, 1. krs. Tilaisuudessa ovat kouluttajan lisäksi rekrytoivien yritysten edustajat. Tervetuloa!

TÄYTÄ HAKEMUS HUOLELLA, SILLÄ SE ON SAMALLA TYÖPAIKKAHAKEMUS.

Voit nimetä hakemukseesi (kohtaan: "Tarkemmat perustelut") koulutukseen osallistuvien yritysten joukosta 1-2 sinua eniten kiinnostavaa työnantajayritystä.

Täytä sähköinen hakemus huolella, sillä se on samalla työpaikkahakemus. Kiinnitä erityistä huomiota perusteluihin ja oman motivaatiosi kuvaamiseen.

Katso lisätietoa työvoimakoulutuksesta, mm. työvoimakoulutusetuuksista www.te-palvelut.fi > Työnhakijalle > Ammatinvalinta ja koulutus > Ammatillinen työvoimakoulutus, suora linkki:

 

 

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA REAALIAIKAISESTI:
www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Henkilöasiakas > Työvoimakoulutus

Lisätiedot

Lisätietoja hakeutumisesta ja työvoimakoulutusetuuksista:
Työlinja, Koulutusneuvonnan puhelinpalvelu 0295 020 702, ma - pe klo 9-16.15

 

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä: Jaana Harju puh. 044 790 6610, TAKK

 

Lisätietoa työstä ja yrityksistä:
Exsane Oy, Kari Kokko, 040 554 2329, kari.kokko@exsane.fi
Sähkölandia Oy, Kalle Haapaniemi, 040 413 6272, kalle.haapaniemi@sahkolandia.fi,
Tampereen Vera Oy, Juha Jokinen, 040 839 2442, juha.jokinen@tampereenvera.fi,

 

Koulutuksen yhteyshenkilö Pirkanmaan TE-toimistossa: Jari Hintsanen puh. 0295 045 692

Lue lisää