Koetko hoitotyön omaksesi? Pidätkö asiakaspalvelusta ja toisten auttamisesta ja olet jo sosiaali- ja terveysalan ammattilainen ja kaipaat työhösi uutta ammatillista sisältöä?

Jalkojenhoitajan työ on kaikkea tätä. Jalkahoito on ihmisläheistä asiakaspalvelutyötä, jossa näkee heti työnsä tulokset. Monen unelma alan vaihdosta ja yrittäjyydestä tai vaihtelusta omaan työhön on toteutunut tämän koulutuksen kautta. Haaveiletko sinä uudesta osaamisesta, alan vaihdosta tai jopa yrittäjyydestä?

Tavoite

Terveysalan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää sellaista vaativaa terveysalan osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt rekisteröidään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään keskusrekisteriin. Terveysalan ammattitutkinnossa osoitetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti ”työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin”. Terveysalan ammattitutkinto ei ole ns. alalletulotutkinto.

Tutkinnon suorittaneilla on ammattitaito tehdä työtään sosiaali- ja terveysalan eettisiin periaatteisiin, säädöksiin ja määräyksiin perustuen. He osaavat tehdä itsenäisesti oman alansa työtehtäviä ja toimia lääkärin antamien hoito-ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneet käyttävät turvallisesti eri hoitomenetelmissä käytettäviä materiaaleja, työvälineitä ja laitteita, ja he osaavat ohjata asiakasta ja hänen tukiverkostoaan varmistaen hoidon jatkuvuuden ja edistäen asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia. Terveysalan ammattitutkinnon suorittaneet työskentelevät varmistaen potilas- ja työturvallisuuden, ja he työskentelevät moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa vastuualueellaan. Tutkinnon suorittaneet osaavat arvioida ja perustella omaa toimintaansa, kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä toimia työyhteisössään oman alansa osaajana kehittämistyössä. Terveysalan ammattitutkinnon suorittanut tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa.

Jalkojenhoitotyön osaamisalan suorittaneilla on taito hoitaa asiakkaan jalat, tehdä keventäviä ja suojaavia ortooseja sekä ohjata asiakasta terveyden edistämisessä ja jalkojen omahoidossa.

Sisältö

Koulutus muodostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta ja työssäoppimisesta Koulutuskeskus Lumovan opiskelijahoitolassa.

Koulutus antaa sinulle osaamista mm. seuraavista asioista:

 • Jalkojenhoidon merkitys ihmisen kokonaishoidossa
 • Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta
 • Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus
 • Hoitoympäristön suunnittelu
 • Jalkahoidon hoitosuunnitelman laatiminen asiakasanalyysin pohjalta ja jalkahoitojen toteutus
 • Tavallisimpien iho- ja kynsiongelmien hoitaminen
 • Vanhusten jalkojenhoito
 • Diabetespotilaan jalkojenhoito
 • Poran käyttö jalkahoidossa
 • Kevennysten käyttö
 • Yrittäjyys

Tutkinnon pakolliset osat

 • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla
 • Jalkojenhoitotyössä toimiminen

Tutkinnon valinnainen osa

 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen

Opetushallituksen tutkinnon perusteisiin pystyt tutustumaan täältä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutus on omaehtoista ja päätoimista. Opiskeluajalle voi hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella omasta TE-toimistosta. TAKKin Opiskelijapalveluista voi kysyä lisätietoja puhelimitse numerosta 044 7906 400 tai sähköpostitse osoitteesta opintoneuvonta@takk.fi

Ajankohta

10.09.2019—24.04.2020

Kesto

Noin 8 kuukautta.

Paikka

Koulutuskeskus Lumova, Valtatien kampus
Tampereen valtatie 15
33100 Tampere

Hinta

Koulutus maksaa 850 € (hintaan sisältyy alv 24 %). Koulutusmaksun lisäksi opiskelija ostaa jalkojenhoidossa käytettävät laadukkaat instrumentit (n. 800 €).

Koulutusmaksu maksetaan kahdessa erässä koulutuksen alettua. Ensimmäinen erä laskutetaan n. kaksi viikkoa koulutuksen alun jälkeen.

Hakeutuminen
Hakuaika: 20.02.2019—12.05.2019

Koulutukseen hakeudutaan verkkohakulomakkeella 12.5.2019 mennessä.

 

Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Lisätiedot

Koulutuskeskus Lumova
koulutuspäällikkö Katariina Tala, puh. (044) 7906 150.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Lue lisää