TAKKin laatutyö

Koulutuksen järjestämistä ohjaavat lait ja asetukset, tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa, valtakunnalliset tutkintojen perusteet sekä koulutuksen järjestäjän strategiat, johtosääntö ja tutkintokohtaiset osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat sekä muu ohjeistus. Asiakkaittemme - aikuisopiskelijoiden, työelämän sekä rahoittajien - tarpeiden ja odotusten täyttäminen on koko TAKKin menestyksellisen toiminnan edellytys.

TAKKin laadunhallinta pohjautuu EFQM-malliin, opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan sekä TAKKin vuosittain tekemään laadunhallintajärjestelmän kehittämissuunnitelmaan. TAKKin laatutyö perustuu jatkuvan kehittämisen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkiin toimintoihin liittyvät suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parantamisvaiheet. Laadun varmistaminen ja kehittäminen ovat osa jokaisen TAKKilaisen työtä.

Ulkoisia arviointeja vuodesta 2003

Ensimmäinen EFQM-mallin mukainen ulkoinen arviointi toteutettiin TAKKissa vuonna 2003, ja siitä lähtien ulkoisia arviointeja on tehty TAKKissa pääsääntöisesti kolmen vuoden välein.

Viimeisimmän ulkoisen arvioinnin toteutti Laatukeskus Excellence Finland vuonna 2018, ja saimme arvioinnissa EFQM Recognised for Excellence 4 tähden tunnustuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Tällä hetkellä TAKK on ainoa oppilaitos Suomessa, jolla on voimassaoleva EFQM-tunnustus

Vuonna 2016 TAKK osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun ja palkittiin kilpailussa voittajana. Kilpailun teemana oli tuolloin osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. TAKK on ensimmäinen oppilaitos Pirkanmaalla sekä ensimmäinen aikuiskoulutuskeskus, joka on palkinnon voittanut. Lue lisää aiheesta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti TAKKissa ulkoisen arvioinnin vuonna 2015 osana ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien arviointia. Arviointiryhmä totesi, että TAKKilla on erittäin pitkäaikaista näyttöä laadunhallinnan systemaattisesta kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Ulkoisen arvioinnin perusteella TAKKin laadunhallinta oli arviointiryhmän mukaan tuolloin kehittyvällä tasolla.

Vertaisarvioinnit osana laatutyötä

TAKKissa toteutetaan myös vertaisarviointeja osana laatutyötä. Vuonna 2016 käynnistettiin yksiköiden väliset vertaisarvioinnit, ja vuodesta 2019 lähtien on toteutettu oppilaitosten välisiä vertaisarviointeja uudistetulla Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen vertaisarvioinnin kriteeristöllä.

Vertaisarviointi on tehty jo KSAK Oy:n ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa, ja vuoden 2020 aikana vertaisarviointiparina on TTS Työtehoseura. Vertaisarvointien tavoitteena on tunnistaa toiminnasta vahvuuksia ja kehittämiskohteita, mutta myös oppia muilta ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Neuvonen Satu
Kehitysjohtaja
Puh. +358 44 7906 331
satu.neuvonen@takk.fi

Lähetä viesti
Mattila Merja
laatukoordinaattori
Puh. +358 44 7906 103
merja.mattila@takk.fi

Lähetä viesti