Uutiset

Lähihoitajia etsitään nyt tositarkoituksella

Uutiset
Saimme opetus- ja kulttuuriministeriöstä lisärahoitusta uusien lähihoitajien kouluttamiseen. Tavoitteena on varmistaa hoitajamitoituksen toteutuminen lain edellyttämässä aikataulussa. Vanhuspalveluihin tarvitaan koko Suomessa lähivuosina tuhansia uusia lähihoitajia.

Lähihoitajakoulutusta on TAKKissa tarjolla kaikissa koulutusmuodoissa: työvoimakoulutuksena, oppisopimuksella sekä omaehtoisena koulutuksena. Se mahdollistaa opiskelun monenlaisista lähtökohdista.

Vaihtoehtoja löytyy alanvaihtajille, ensimmäistä ammattia opiskeleville, työttömille, työssä oleville tai työelämään esim. hoitovapaalta tai vanhempainvapaalta palaaville. Lähihoitajille riittää töitä tulevaisuudessakin. Kaikkia kohtaamisia ei voi hoitaa etänä.

Pirkanmaalla myös työnantajat ovat ottaneet aktiivisen rooli ja hakevat koulutusten kautta uusia työntekijöitä yhteistyössä TAKKin kanssa. Lähihoitajaksi rekrytoivia koulutuksia on haettavana koko ajan. Työpaikat sijaitsevat eri puolilla Pirkanmaata, ja työpaikka voi löytyä omalta kotipaikkakunnalta. Rekrytoivissa koulutuksissa on tavoitteena työllistyminen koulutuksen aikaiseen työpaikkaan.

Tänä vuonna käynnistyi uutena verkkopainotteinen lähihoitajakoulutus, joka on suunnattu erityisesti ns. kaarialueella asuville. Siinä suurin osa teoriaopiskelusta tapahtuu verkon välityksellä, ja vain joihinkin käytännönharjoituksiin ja orientointipäiviin täytyy matkustaa Tampereelle. Tässäkin koulutusmallissa on mukana sosiaali- ja terveysalan työnantajia eri puolilta Pirkanmaata.

Tutustu TAKKissa haussa oleviin lähihoitajakoulutuksiin.