Yhdessä!-hanke

1.1.2024 - 30.6.2025

Rahoittaja

Yhdessä!-hanke sai OPH:n myöntämän hankeavustuksen ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittämiseen vuonna 2023.

Toteuttajat

Hankkeessa on mukana 135 ammatillista ja lukiokoulutuksen järjestäjää tai organisaatiota. TAKK on hankkeessa mukana ilman hankekumppaneita.

Hankkeen tavoitteet

TAKKin tavoitteena on kehittää opiskelijoille kokonaisvaltainen ohjauksen polku, joka huomioi kaikki ohjaus- ja tukipalvelut kaikissa eri ammatillisen koulutuksen tutkintomuodoissa. Hankkeen aikana määritellään ohjauksen minimivaatimukset ja parannetaan verkko-opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamista sekä ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämistä virtuaalisessa ohjaushuoneessa.

Hankkeeseen palkataan ammatillinen ohjaaja metallialalle työsaliin. Ohjaaja ja erityisopettaja kehittävät erilaisia tukitoimia erityisen tuen opiskelijoille työsaliin. Lisäksi hankkeeseen palkataan ammatillinen kouluttaja, jolla on myös ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin tai Nepsy-valmentajan osaamista. Kouluttaja kehittää yhteisöllistä pajatoimintaa opiskelijoiden hyvinvointia huomioiden.

Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön erityisen tuen tarpeen tunnistamista sekä rakentaa verkkokurssi henkilöstölle erityisestä tuesta.

TAKKin yhteyshenkilö

Erkinheimo Anu
erityisopettaja
Puh. +358447906126
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti