Uutiset

Sähköasema- ja voimajohto-oppimisympäristö TAKKin sähkökentälle

Uutiset
TAKKin sähkökentälle rakennetaan sähköasema- ja voimajohto-oppimisympäristö. Työn alla olevan oppimisympäristön ansiosta sähkökentällä päästään harjoittelemaan entistä haastavampia ja monipuolisempia töitä todenmukaisessa ympäristössä.

Uuteen sähköasema- ja voimajohto-oppimisympäristöön kuuluvat

 • 110 kV erottimet
 • 110 kV katkaisijat
 • 110 kV pylväät
 • mittamuuntajat ja
 • päämuuntaja

Harvinaisen oppimisympäristön kustannuksiin saadaan OKM:ltä ja yrityksiltä tukea, jota ilman hanke olisi mahdoton toteuttaa. Alan urakoitsijoilta saadaan lisäksi merkittävää asennusapua. Yritysten ja urakoitsijoiden kiinnostus hanketta kohtaan on kova, koska kenttä tarjoaa poikkeukselliset koulutusolosuhteet heidän nykyisille ja tuleville työntekijöille.

Uusi oppimisympäristö täydentää sähkökentän kohteita. Aiemmin sähkökentällä on harjoiteltu sähköverkko- ja kuituverkkotöitä. Myös näitä varten on toteutettu oppimisympäristöt, joissa kohteet ovat juuri samanlaisia kuin asentajien oikeilla työmailla.

Torstaina 6.6. järjestettiin tilannekatsaus hankkeeseen osallistujille. Myös muut aiheesta kiinnostuneet toivotettiin tervetulleeksi. Katsauksessa esiteltiin projektin tämän hetken tilanne ja seuraavat vaiheet. Katsausta edeltäneellä viikolla sähkökentälle valettiin perustukset uusia 110 kV pylväitä varten.

Sähkökentällä vieraili opetusneuvos Jukka Lehtinen OKM:stä. Yrityksistä oppilaitoksista paikalla olivat mm. Fingrid Oyj, Tampereen Sähköverkko Oy, Elenia Oy, Aurajoki Oy, Tredu, Sedu, TAMK, Savonia, Jyväskylän Energia Oy, Empower Oy ja Tampereen Vera Oy.

Esimerkkejä sähkökentällä tapahtuvista koulutuksista

 • Sähkö‐ ja automaatioalan perustutkinnon energiatekniikan tutkinnon osa
 • Sähkö‐ ja automaatioalan perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa sähköverkostoasennukset 1 kV - 20 kV
 • Energia‐alan ammattitutkinto, sähköverkkoasentaja
 • Energia‐alan erikoisammattitutkinto, sähköverkkomestari
 • Alle 1000 V jännitetyökoulutus sähköverkkoon
 • Sähköasemakunnossapitäjien kelpuutusmenettelyn moduulikokeet (21 kpl) + HVDC-kokeet
 • Caruna sähköverkon suunnittelijakortti -koulutus
 • Sähköverkkoasentajan kuituverkkoasennukset

Kentällä käyvät opiskelemassa myös TAMKin sähkövoimatekniikan insinööriopiskelijat, Tredun sähkö‐ ja automaatioalan perustutkinto-opiskelijat, Headpower Oy ja Adato Oy.

Lue lisää ja seuraa:

 

Opetusneuvos Jukka Lehtinen OKM:stä oikealla.

Opetusneuvos Jukka Lehtinen OKM:stä oikealla.

110 kV pylväiden perustukset.

110 kV pylväiden perustukset.