Jatkamme soveltuvin osin etäopetuksessa 31.5. asti

Uutiset
Pirkanmaalla ollaan edelleen koronan leviämisvaiheessa. Tästä syystä TAKKissa jatketaan soveltuvin osin etäopetuksessa 31.5.2022 asti. Tavoitteena on turvata terveysturvallinen lähiopetus niissä opinnoissa, joita ei ole mahdollista opiskella etänä.

1. TAKKin henkilöstö velvoitetaan maskin käyttöön työpaikalla sisätiloissa ja ajoneuvoissa.

2. TAKKin opiskelijoille ja muille asiakkaille on edelleen voimassa vahva maskisuositus.

3. TAKKissa jatketaan etäopetuksessa ja etätyössä soveltuvin osin 31.5.2022 saakka.

4. Opetuksessa ja ohjauksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee edelleen huolehtia opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuudesta.

5. Jos ilmenee hengitystieinfektio-oireita, on jäätävä kotiin. Oireisena ei saa tulla TAKKiin eikä mennä työssäoppimispaikoille. Näissä tilanteissa opiskelijat ilmoittavat asiasta omalle vastuukouluttajalle ja työssäoppimisen aikana myös työpaikalle.

6. Opetuksessa ja muissa välttämättömissä kohtaamisissa on huolehdittava hyvästä hygieniasta. Kädet pitää pestä huolellisesti saippualla ja vedellä sekä kuivata hyvin.

7. TAKKin henkilökunnalle ja asiakkaille annetaan maskit ja käsidesejä hankitaan edelleen eri tiloihin. Asiakkaita muistutetaan toimintaohjeista mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta. Siivouksessa pintojen puhdistusta tehostetaan.

8. TAKKin johtoryhmä seuraa koronatilannetta aktiivisesti ja tiedottaa mahdollisista muutoksista.