Työnopastuksesta ja oppisopimuksesta apua uusien työntekijöiden sitouttamiseen kone- ja metallialalla

Uutiset
Konepajakoulun aamiaistilaisuudessa pyöriteltiin oppisopimuksen mahdollisuuksia ja innostuttiin pehmeistä taidoista.

– Se ensimmäinen kerta, kun kaveri astuu yrityksen ovesta sisään, on äärimmäisen tärkeä. Miten hänet otetaan vastaan? Mitä hänelle luvataan?, herätteli kone- ja metalliteollisuuden koulutuspäällikkö Jari Hietanen Konepajakoulun aamiaistilaisuudessa.

Kone- ja metallialan pk-yrityksille järjestettiin keskustelutilaisuus TAKKilla torstaina 18.8. Purtava pähkinä oli vanha tuttu – miten ja mistä löytää tekijöitä kone- ja metalliteollisuuden osaajapulaan?

Tilaisuudessa esiteltiin uudenlainen malli, jossa henkilöstöpalveluyritys Innolink Staff toimii Konepajakoulun kautta työllistyvien työntekijöiden rekrytoijana, työnantajana ja palkanmaksajana. Työt aloitetaan oppisopimuksella. 

– Oppisopimuksella tehtynä kaikki on paljon yrityskohtaisempaa. Oppisopimusta hyödyntäen työntekijä tulee myös sitoutetuksi. Hän näkee itse oman kehityskaarensa yrityksessä, kertoi TAKKin yrityspalvelujohtaja Olli-Pekka Tuomi.

Oppisopimukseen liitettäviä koulutussisältöjä voidaan valita yrityksen tarpeiden ja työntekijän osaamisen mukaan. Jos tutkinnon perusteet eivät täsmää yritysten vaateisiin, voidaan luoda jopa täysin uusia, paikallisia tutkinnonosia, joiden sisältöihin yritykset pääsevät vaikuttamaan. 

– Yritykset eivät tarvitse enää yleiskoulutusta. Ne tarvitsevat räätälöityä koulutusta, totesi Konepajakoulun toimitusjohtaja Peer Haataja

Koulutettu työnopastaja luo uudelle työntekijälle turvallisen ilmapiirin

Yhtenä ratkaisuna sitouttamiseen tarjottiin TAKKin työnopastajavalmennusta. Työnopastajavalmennus sopii yrityksen kaikille työntekijöille, jotka opastavat uusia tekijöitä työhön. 

– Saavatko uudet työntekijät apua? Miten heitä kannustetaan ja tuetaan? Työhön opastamisella on suuri merkitys. Se voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, tuleeko kesätyöntekijä töihin vielä seuraavanakin kesänä, kertoi kouluttaja Tea Nikkilä.

– Yrityksissä olevat työnopastajat eivät välttämättä ole ymmärtäneet oman roolinsa tärkeyttä. Työnopastajavalmennuksen jälkeen he ymmärtävät.

On koko yrityksen hyöty, kun työntekijä pääsee nopeasti kiinni työtehtäviinsä ja innostuu ottamaan vastuuta. Valmennuksen myötä myös yrityksen sisäinen tiedonkulku ja yhteistyötaidot paranevat.

Työnopastajavalmennuksen järjestäminen on yrityksille maksutonta.

 

Lue lisää Konepajakoulusta

Lue lisää työnoopastajavalmennuksista

Artikkeli: "Hyvin hoidettu työnopastus saa uuden työntekijän viihtymään"

Ihmisiä istuu pöytien ääressä, yksi on noussut ylös esittäytymään.

Kone- ja metallialan pk-yritysten edustajat keskustelivat rekrytointihaasteista Konepajakoulun aamiaistilaisuudessa 18.8.

Kolme henkilöä kuuntelee kahden henkilön esitelmää. Taustalla valkokangas ja viherkasvi.

Innolink Staff esitteli, kuinka henkilöstöpalveluyritys voi olla apuna rekrytoinneissa. Innolink Staff toimii Konepajakoulun kautta työllistyvien työntekijöiden rekrytoijana, työnantajana ja palkanmaksajana.