Uutiset

Askelmerkkejä vuoteen 2030 - Uusi strategia tehdään yhdessä

Uutiset
TAKKin uuden strategian tekeminen on käynnistynyt ja etenee kevään ja kesän 2021 aikana. Valmista on syksyllä.

Strategiaa työstetään skenaarioiden kautta. Niissä katsellaan vuoteen 2030, ja peilataan sieltä takaisin.

- Vaikka ennustaminen on vaikeaa, on tärkeä arvioida erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Se auttaa hahmottamaan askelmerkkejä lähivuosille, toteaa rehtori Teppo Tapani.

Varsinaisessa strategiassa määritellään toiminnan suuntaviivat seuraaville kolmelle vuodelle. Päävastuu strategian tekemisestä on TAKKin johtoryhmällä, mutta eri vaiheissa mukana ovat kaikki TAKKilaiset ja aikuiskoulutussäätiön hallitus.

- Strategia on pelkkä paperi, jos se ei toteudu ja elä arjessa. Se on tunnettava omakseen ja tunnistettava oman työnsä merkitys strategian toteuttamisessa.

- On tärkeää tulla kuulluksi ja olla mukaan jo valmisteluvaiheessa. Silloin strategian käyttöönotto ei vaadi erityistä jalkauttamista vaan siihen on helppo sitoutua.

Strategian teon vaiheissa hyödynnetään erilaisia työpajoja ja kyselyitä.

- Nyt on hyvä hetki käydä myös tiimeissä ja kahvipöydissä evästävää keskustelua TAKKin tulevaisuudesta, Tapani haastaa.

Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyvät TAKKin skenaariot vuoteen 2030 sekä TAKKin jaettu visio ja strateginen tahtotila vuosille 2022-2024.