Uutiset

Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon suorittanut Anu Bindar valittu Vuoden yrittäjäoppisopimusopiskelijaksi

Uutiset
Kotkalainen Anu Bindar suoritti keväällä 2018 autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon yri-tyksessään Reijon Diesel Oy:ssä. Bindar suoritti lähiopintonsa TAKKissa ja hänen oppisopimustoi-mistonsa oli Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa. Oppisopimuskoulutuksesta 80 prosenttia suori-tetaan työpaikalla ja 20 prosenttia oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Suomen oppisopimusosaajat ry:n myöntämän Vuoden yrittäjäoppisopimusopiskelija ‑tunnustuksen perusteluissa kerrotaan, että Bindar on kehittänyt itseään ja yritystään aktiivisesti oppisopimuskoulutuksella.

Reijon Diesel Oy on vuonna 1975 perustettu bensa-, hybridi- ja dieselautojen korjaamo. Perustaja-isän jäätyä eläkkeelle, vastuu yrityksestä on siirtynyt Anu Bindarille ja kahdelle muulle osakkaalle, joista jokainen on opiskellut oppisopimuksella. Tällä hetkellä yrityksessä on oppisopimusopissa myös Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa perustutkinnon suorittanut nuori, joka jatkaa opintojaan oppisopimuksella kohti henkilöautomekaanikon ammattitutkintoa. Lähiopinnot hän suorittaa TAKKissa.

- Käden taitoja vaativalla autoalalla on tärkeää saada eväitä käytännön tekemiseen myös koulun penkiltä ja oppisopimuksessa tämä onnistuu hyvin, Bindar toteaa.

Bindarin vastuulla yrityksessä on hallinnolliset työt kuten laskutukset ja tilaukset sekä työn vastaanotto ja asiakaspalvelu. Kahden vuoden aikana suoritettu työnjohdon erikoisammattitutkinto kasvatti johtamisen asiantuntemusta.

-Monesti arjessa menee laput silmillä ja tulee sokeaksi omalle tekemiselle. Oppisopimuskoulutuksen kautta saa uusia näkökulmia, mistä katsoa omaa työtä ja yritystä. Kun keskustelee muiden opiskelijoiden kanssa, löytyy uusia tapoja, joita voi ottaa yrityksessä käyttöön, Bindar kertoo.

Yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella ammattialaansa tai yrittäjyyteen liittyvän tutkinnon. Monesti tutkinnoista haetaan päivitystä omaan ammattiin, tuotteistamiseen, myynnin kehittämiseen tai johtamistaitoihin. Oppisopimusopiskelija voi suorittaa myös itselleen sopivia tutkinnon osia.

Opiskelijat ympäri Suomea

Autoalan oppisopimuskoulutuksiin TAKKiin tulee paljon opiskelijoita eri puolilta Suomea.

- Myös autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto-opiskelijat tulevat ympäri Suomen, kertoo kouluttaja Juha Vainio.

- Erikoisammattitutkinto sopii sekä autoalan uusille esimiehille että jo pidempään työnjohtotehtävissä toimineille. Koulutuksen sisällöissä yhdistyvät johtamisen ja esimiestyön sisällöt sekä tekniikkapäivät.

Ensi vuoden alusta tutkintojärjestelmän uudistuksen myötä autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto poistuu tutkintovalikosta ja sen tilalle tulee ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto. Esimies- ja työnjohtotehvissä toimiville sopii siitä löytyvä ajoneuvoalan esimiestyön osaamisala.

Oppisopimusviikkoa vietetään 5.–11.11.2018

Suomen oppisopimusosaajat ry valitsi vuoden 2018 oppisopimuspalkitut oppisopimuskoulutuksen järjestäjien lähettämistä ehdotuksista. Vuoden oppisopimuslaiset saivat tunnustuksensa Opso ry:n syysseminaarissa Helsingissä 29.10.2018.

Palkinnot juhlistavat 5.–11.11.2018 vietettävää valtakunnallista Oppisopimusviikkoa, joka järjeste-tään samaan aikaan Euroopan Unionin European Vocational Skills Weekin kanssa. Oppisopimusvii-kon aikana koulutuksenjärjestäjät ympäri maan järjestävät omia tapahtumia ja tiedottavat oppisopi-muskoulutuksen mahdollisuuksista.

Muita palkittuja ovat oppisopimusopiskelijat Leevi Unkuri ja Elia Kinnunen, Klaukkala (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda), työnantaja Ravintola Töölön Sävel / Arberesh Zerza, Helsinki (Stadin ammattiopisto) ja työpaikkaohjaaja Leif Holmlund, Vaasa (Vaasan kaupunki / Vamia oppisopimuspalvelut).

Juttu perustuu Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston sivuilla 30.10.2018 julkaistuun juttuun.

Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon on 1.1.2019 alkaen korvannut ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto, esimiestyön osaamisala. Lue lisää

uoden oppisopimusopiskelijaksi valittiin Anu Bindar Kotkasta.uoden oppisopimusopiskelijaksi valittiin Anu Bindar Kotkasta.

Vuoden oppisopimusopiskelijaksi valittiin TAKKissa autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon suorittanut Anu Bindar Kotkasta. Kuva: Ekami

Anu Bindar työskentelee isänsä vuonna 1975 perustamassa Reijon Diesel Oy:ssä.

Anu Bindar työskentelee isänsä vuonna 1975 perustamassa Reijon Diesel Oy:ssä. Kuva: Ekami

TAKKin kouluttajat Vesa Nieminen, Jouni Hanhinen ja Juha Vainio onnittelevat Anu Bindaria.

TAKKin kouluttajat Vesa Nieminen, Jouni Hanhinen ja Juha Vainio onnittelevat Anu Bindaria.