Uutiset

Konepajakoulu starttasi - osaavia tekijöitä yrityksiin

Uutiset
Konepajakoulun avulla alan yritykset löytävät uusia osaajia aiempaa helpommin ja voivat täsmäkouluttaa henkilöstöään. Konepajakoulun koulutuskumppaneina toimivat TAKK ja Tredu. Tiivistä yhteistyötä osaajien löytämiseksi tehdään henkilöstövuokrayritysten sekä valmistavan teollisuuden yritysten kanssa.

- Konepajakoululla ei ole seiniä, koneita tai laitteita. Se on orkestroija ja yhdistäjä, joka palvelee konepajateollisuutta työvoiman rekrytoinnissa ja henkilöstön täydennyskoulutuksessa, kertoi toimintamallista Konapajakoulun avajaisissa toimitusjohtaja Peer Haataja.

- Konepajakoululla on kaksi päätehtävää: Autamme yrityksiä työvoiman rekrytoinnissa. Toinen tehtävä on järjestää henkilöstön täydennyskoulutusta, jotta yritykset pystyvät investoimaan ja uudistumaan.

ST-Koneistuksen toimitusjohtaja ja Konepajakoulun hallituksen jäsen Tommi Peltonen täydensi Konepajakoulun tehtäväkenttää lisäämällä siihen alan imagon nostamisen nykyaikaa vastaavaksi.

- Vanhat mielikuvat on syytä unohtaa ja nostaa esiin moderneja toimintaympäristöjä, joissa koneistajat tänä päivänä työskentelevät, Peltonen muistutti.

Konepajakoulun koulutuskumppaneita ovat TAKK ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Verkostoon kuuluu lisäksi henkilöstöpalveluyrityksiä, jotka haravoivat tahoiltaan työvoimaa ja avustavat jatkossa myös kansainvälisessä rekrytoinnissa. TAKKin rehtori Teppo Tapani ja Tredun johtaja Outi Kallioinen painottivat avauspuheessaan yhteistyön merkitystä, jotta teollisuuteen saadaan osaavaa työvoimaa ja pirkanmaalaisten yritysten toimintaedellytykset turvataan.

- Meidän ei kannata tehdä investointeja toisistamme tietämättä, vaan suunnitella ja kehittää kone- ja metallialan oppimisympäristöjä yhteistyössä, Tapani kommentoi.

Merkittävä rooli on myös Tampereen työllisyydenhoidon kuntakokeilulla.

- Koska perustutkintoputkesta ei valmistu tarpeeksi osaajia, katseet on käännettävä olemassa olevaan työvoimareserviin ja rekrytointiin ulkomailta, Haataja sanoi.

Kuntakokeilun kanssa yhteistyössä suunnitellaan ja sujuvoitetaan hakijaohjausta alan koulutuksiin. Koulutusvientihankkeilla haetaan alalla ja Suomeen kansainvälisiä hakijoita, joista koulutetaan alalle osaajia.

- TAKKissa on tammikuussa käynnistymässä hitsaajakoulutus kenialaiselle opiskelijaryhmälle. Koulutuksen kustannuksista vastaavat kenialaiset. Tavoitteena on, että osa opiskelijoista jää Tampereen seudulle ja alan töihin, kertoi toimialajohtaja Risto Björn omassa puheenvuorossaan.

Seuraavaksi  haetaan vuoropuhelua yritysten kanssa: Millä kriteereillä joukosta voisi päästä töihin? Riittääkö hyvä motivaatio vai tarvitaanko jotain muuta, kenties lisäopintoja tai oppisopimus? Konepajakoulu toimii aloitteellisesti yritysten suuntaan ja selvittää yritysten kiinnostusta ja osaamistarpeita.

Haataja toivoi aktiivisuutta myös yrityksiltä. TAKKissa ja Tredussa on nimetyt henkilöt, joihin yritykset voivat ottaa yhteyttä, liittyypä asia rekrytointiin tai osaamisen kehittämiseen. Yhteystiedot ja lisätietoa Konepajakoulusta löytyy osoitteesta www.konepajakoulu.fi.


Kaikki TAKKin kone- ja metallialan koulutukset ovat tarjolla Konepajakoulun kautta. Tutustu koulutuksiin.

Neljä henkilöä seisoo TAKKin ja Tredun rolluppien edessä, taustalla diassa Konepajakoulu-teksti ja logo.

Tredun Outi Kallioinen, ST-Koneistuksen Tommi Peltonen, TAKKin Teppo Tapani ja Konepajakoulun Peer Haataja asettuivat ryhmäkuvaan Konepajakoulun avajaisissa.