Uutiset

Maahanmuuttajakoulutuksen 30 vuotta on koottu historiikkiin

Uutiset
Tampereella ja TAKKissa on järjestetty maahanmuuttajakoulutusta 30 vuoden ajan. Vuosikymmenten aikana koulutuskentässä tapahtuneet muutokset sekä opiskelijoiden tarinat on koottu historiikkiin: Kaiken maailman tarinoita - 30 vuotta maahanmuuttajakoulutusta Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa.

Historiikissa kuuluu vahvasti entisten ja nykyisten opiskelijoiden ääni. Kirjaan on nimensä mukaisesti koottu 30 opiskelijan tarina. Historiikin tarinoissa välittyy se, että kotoutumisen tarinoita, tapoja ja polkuja on lukematon määrä. Historiikin yhtenä tehtävänä on tuoda näkyviin yksilöitä yleistysten takana ja tehdä sillä tavalla osansa ennakkoluulojen ja rasisimin ehkäisemiseksi. Historiikki on toteutettu TAKKin työryhmällä, johon on kuulunut nykyisiä ja eläköityneitä TAKKilaisia.

- Historiikkia kirjoittaneen työryhmän tapaamisissa päädyttiin hyvin usein muistelemaan entisten opiskelijoidemme kotoutumispolkuja, ja yhä uudelleen nousi ihmisten tarinoiden kautta esiin se, kuinka monenlaisia onnistuneet kotoutumispolut voivat olla, kertoo kotoutumiskoulutuksen koulutuspäällikkö Janne Haikansalo.

Tähän monimuotoisuuteen tarjotaan lukijalle mahdollisuus tutustua, ja siksi historiikkiin on koottu opiskelijoiden tarinoita, joissa he kuvaavat omaa kotoutumispolkuaan.

TAKKin maahanmuuttajakoulutuksissa on 30 vuoden aikana työskennellyt kymmeniä opettajia ja muita ammattilaisia. Moni heistä on mukana historiikissa. Opettajat ovat tehneet suurta ammattitaitoa vaativaa työtä ja antaneet oman arvokkaan panoksensa koulutusten kehittämiselle. Maahanmuuttajakoulutuksen ensimmäiset 30 vuotta ovat olleet pioneerityötä: koulutus on hakenut muotoaan ja painopisteitään ja ollut jatkuvassa muutoksessa.

- Monet opettajamme ovat edelläkävijöinä jättäneet pysyvästi oman jälkensä siihen, mitä maahanmuuttajakoulutus tai s2-opetus tai kotouttaminen Suomessa 2010-luvun lopussa on, vahvistaa Haikansalo.

Historiikki ei olisi syntynyt ilman e-klubia eli TAKKin maahanmuuttajakoulutuksesta eläkkeelle jääneiden opettajien kerhoa. He tekivät ison ja merkityksellisen urakan teoksen koostamisessa.

Historiikki julkistettiin 27.9.2019 maahanmuuttajakoulutuksen 30-vuotisjuhlien yhteydessä.

Historiikin sähköinen versio löytyy linkistä: ​Kaiken maailman tarinoita


Maahanmuuttajakoulutukset käynnistyivät TAKKissa vuonna 1989, kun Tampereen kaupunki päätti ottaa 50 vietnamilaista pakolaista. Vuosien aikana opiskelijajoukko on monimuotoistunut monella tapaa: kansallisuuksia on yli 100, opiskelijoita vuosittain n. 700 ja maahantuloperusteet ovat moninaisia: työ, ihmissuhde, turvapaikka. TAKK on ollut aktiivisesti kehittämässä suomalaista kotoutumis- ja muuta maahanmuuttajakoulutusta. Nykymallissaan kotoutumiskoulutus on tuotu lähelle ammatillista koulutusta ja työelämää.

Maahanmuuttajakoulutuksen historiikki julkaistiin 30-vuotisjuhlassa.

Koulutuspäällikkö Janne Haikasalo esitteli historiikin julkistustilaisuudessa.

Yhteiskuvassa nykyiset ja entiset kotoutumiskoulutuksen opettajat.

Entiset ja nykyiset opettajat asettuivat yhteiskuvaan maahanmuuttajakoulutuksen 30-vuotisjuhlassa.