Uutiset

Mielenterveystulkkeja koulutetaan TAKKissa - ainoana Suomessa

Uutiset
Mielenterveystulkkauksen koulutus käynnistettiin TAKKissa yhteistyössä Mieli ry:n kanssa vuonna 2020. Koulutusmallia hiottiin pilottikoulutuksen kokemusten pohjalta, ja syyskuussa 2021 valmistui jo toinen ryhmä. Jatkossa koulutus järjestetään vuosittain.

- Koulutuksessa käydään läpi erilaisia mielenterveyden ongelmia, jotta tulkki ei hämmenny tai ahdistu tulkkaustilanteissa, kertoo kouluttaja Ekaterina Tsavro.  
- Mielenterveysasiat ovat hyvin henkilökohtaisia ja tunnepitoisia, ja tulkin on kyettävä välittämään sanojen lisäksi myös asiakkaan tunnetiloja.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattitaidon lisäksi myös tulkin omaa jaksamista – ehkäistä myötätuntouupumusta ja sijaistraumatisoitumista.

- Mielenterveystulkkaustilanteet ovat jääneet aiemmin herkästi pyörimään ajatuksiin. Koulutuksessa opin, että tulkin tärkeä tehtävä on tulkata keskustelut mahdollisimman kattavasti ja hyvin. Tulkin ei tarvitse tehdä asialle mitään muuta, kertoo asioimis- ja oikeustulkki Tatiana Tuhkanen, joka oli mukana syyskuussa päättäneessä mielenterveystulkkauksen koulutuksessa.

- Tilanteet pitää pystyä unohtamaan ja käsittelemään omassa päässä.

Mielenterveystulkkauksen voi ottaa valinnaiseksi tutkinnonosaksi asioimistulkin ammattitutkintoon tai sen voi tulla suorittamaan erillisenä täydennyskoulutuksena. Koulutus on suunnattu kaikille mielenterveystulkkauksia tekeville tulkeille.

Mielenterveystulkkauksen koulutus kirkastaa tulkin asiantuntijaroolia ja tehtävää mielenterveystulkkaustilanteissa, parantaa tietämystä mielenterveystyöstä, kehittää valmiuksia toimia haastavissa tulkkaustilanteissa sekä keinoja huolehtia omasta hyvinvoinnista.

Seuraava mielenterveystulkkauksen täydennyskoulutus tulee hakuun keväällä 2022.

Lue lisää mielenterveystulkkauksesta

Kouluttaja Petri Karoskoski luennoi, opiskelijaryhmä kuuntelee luokassa.

Mieleterveystulkkauksen koulutus toteutettiin poikkeusaikana pääosin etänä, mutta yhteen lähipäivään päästiin kokoontumaan TAKKiin.

Tapio Halla istuu luentopöydän ääressä, tietokoneen takana.

Pakolaispsykiatrian poliklinikan erikoislääkäri Tapio Halla on yksi mielenterveystulkkauskoulutuksen vierailevista asiantuntijoista.