Uutiset

Pirkanmaan koneistuksen mestarit -koulutuspilotti käyntiin

Uutiset
Konetekniikka-alalla on käynnistynyt Koneistuksen mestarit -pilottikoulutus. Aloite koulutukseen on tullut Pirkanmaan koneistusyrittäjiltä. Koulutus on suunniteltu ja se toteutetaan eri koulutusasteiden yhteistyönä. Koulutuksesta vastaavat TAKKin kanssa yhdessä Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Konetekniikka-ala kehittyy kiihtyvällä vauhdilla digitalisaation myötä. Alan pitkän linjan osaajienkin täytyy päivittää osaamistaan säännöllisesti. Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee uusia, joustavia lisäkouluttautumisen mahdollisuuksia. Tähän tarpeeseen alan oppilaitokset vastaavat Pirkanmaan koneistuksen mestarit -koulutuksella tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa.

- Koulutukseen valitut, ammatissaan jo pidempään toimineet mestarit kasvattavat osaamistaan alan uusimpiin teknologioihin liittyen ja vievät tietoa työpaikoilleen, kertoo TAKKin kone- ja metallitekniikan koulutuspäällikkö Marko Kankaanpää.

Koulutussisältöinä ovat mm. cobotiikka, digitalisaatio, suunnittelun ja tuotannon rajapinta, mittaustekniikat ja laatu, koneen ominaisuksien maksimointi, koneen edellyttämä hoiva ja ainetta poistavan prosessin ymmärrys sekä hiljaisen tiedon siirtäminen. Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, ja siinä yhdistyvät sujuvasti teoria ja käytäntö.

Koulutus käynnistyi maaliskuussa 2019, ja se päättyy toukokuussa 2020. Lähiopiskelupäivät järjestetään vaihtelevasti eri oppimisympäristöissä TAKKissa, TAMK:ssa, Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella ja Tredussa. Opiskelijat suorittavat koulutuksen aikana tuotantotekniikan ammattitutkinnon, koneistuksen osaamisalalta.

- On hienoa, että voimme toteuttaa koulutusta yhdessä. On opiskelijoiden ja yritysten etu, että kaikkien oppilaitosasteiden paras osaaminen on saatu mukaan koulutusohjelmaan.

Pirkanmaalainen kone- ja metalliteollisuus edustaa maailman kärkeä useilla eri teknologiateollisuuden aloilla. Jotta ala voi jatkaa vahvana ja kasvaa, sen arvostuksesta ja vetovoimasta on pidettävä huolta. Huippuosaamista tarvitaan teknologian kehittyessä joka tasolla.  Pilottikoulutuksen tavoitteena on osaltaan varmistaa kone- ja metalliteollisuuden osaaminen, mm. teollisuusautomaation sekä voimalaitosten ja työkoneiden valmistuksen parissa. Pilottikoulutuksen kokemusten perusteella käynnistetään tulevaisuudessa uusia koulutusohjelmia.

Koulutuksen ohjausryhmässä ovat mukana TAKKin, TAMK:n, Tredun ja Tampereen yliopiston edustajat.

Koneistuksen mestarit -koulutuksen ohjausryhmässä ovat mukana TAKKin, TAMK:n, Tredun ja Tampereen yliopiston edustajat.